img
BO­TEÅ­PAR­LA­MEN­TET:
Bo­teå­byg­dens byalag
logo
Bild: val.se
Här kan du läsa om hur Boteåparlamentet fungerar och vårt syfte.
Klicka på ett val till höger för att läsa en artikel.

Verk­sam­hets­berät­tel­se 2017-2018
Välj artikel:
Stadgar
Le­damö­ter 2018-2022
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2017-2018
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-04-29)  
Boteåparlamentets verksamhetsberättelse 20171030–20181028

Ledamöter         

Pia Hedberg (ordf.), Anders Bergman, Lars Blomén, Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Magnus Nordenmark, Rolf Ronestjärna och Ingrid Viking

Ersättare            

Birgitta Byman och Lena Zetterlund

Kassör                 

Erik Sundberg (utom styrelsen, adjungerad)

Sekreterare       

Olika från möte till möte

Firmatecknare 

Pia Hedberg och Erik Sundberg

Revisorer           

Ulrika Bergman och Anders Bodin

 

Möten                               

Parlamentet har hållit fyra ordinarie möten under året, samt ett antal  möten i arbetsgrupperna. Huvuddelen av mötena har hållits i Sunnersta  Folkets Hus. Antalet möten har minskats något, men det finns en SMS grupp där alla ledamöter kan nås med kort varsel om något brådskande skulle råka inträffa.

 

Byating

Byating hölls den 29 oktober 2017 i Sunnersta Folkets Hus. Ett extra Bya ting hölls den 28 januari 2018, detta p g a en stadgeändring av §4. Det beslutades att val till Parlamentet ska ske vart 4:e år i samband med val till kommun och riksdag. Valet 2018 fick därför ett osedvanligt stort valdeltagande.

 

Protokoll

Protokoll från styrelsemöten och Byating har lagts ut på Parlamentets hemsida och ambitionen har även varit att anslå dessa på Undroms Närlivs anslagstavla.

 

Botebladet                       

Tidningens redaktionsgrupp har bestått av Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg och Ulla Bodin. Fyra nummer av Botebladet har utkommit under året och delats ut till 460 hushåll i Boteåbygden samt till 100 hushåll i Styrnäs. Tidningen har även kunnat köpas i butiken i Undrom. Antalet prenumeranter uppgår till drygt 60. Numer sköter Boteå Byavakt om att dela ut Botebladet.

 

Butiksrådet                      

Butiksrådet har bestått av Ulf Lhådö. Numer består det av Mikael Holmsten, Anton Eriksson och Lars Axelsson. En arrangemang hölls utanför butiken i augusti, där bl a Butiksrådet slog ett slag för butiken.

                      

Hantverksmässa              

Ansvarig är Laila Lindholm. Mässan hölls lördagen den 4 november i Sunnersta Folkets Hus. En hel del hantverkare visade sina alster, samt försäljning av ätbara produkter ägde rum. Elever från Kalknäs skola stod  för fika och korvförsäljning och besökarantalet var ganska bra. Mässan  återkommer igen i november 2018.

 

Välkomnande av nyinflyttade          

Ansvarig är Ingrid Wiking. Kakfrossan, som hölls den 21 april i Sunnersta Folkets Hus, var som vanligt välbesökt. Pengarna som kom in gick till Boteåparlamentets landsbygdsutvecklingsarbete.

                                                    

Hemsidan                         

Ansvariga är Magnus Nordenmark och Rolf Ronestjärna. De ansvariga efterlyser mer information om vad som händer i bygden och att alla föreningar ser till att uppdatera sina föreningssidor.

                                                    

Biblioteket

Ansvarig för Bibliotekets Vänner är ordförande Pia Hedberg. Bibliotekets Vänner höll årsmöte den 9 oktober. Verksamhetsberättelsen bifogas.

                                                

Hus till salu                      

Gruppen är för närvarande vilande. Om man har frågor, så kan man kontakta Lennart Johansson i Rista.

  

Boteåalmanackan

Redaktionsgruppen har bestått av Inga Bodin, Bo Asplund och Rolf Ronestjärna, med assistans av Erik Hoppe. Almanackor har delats ut till Boteåborna och det har även sålts en del för 50 kr/st. Det finns ett ständigt behov av både gamla och nya fotografier.

 

Bredband                          

Ansvarig är Magnus Nordenmark. Grävning och nedläggning av fiber, mellan Sollefteå och Undrom, har påbörjats under hösten 2018.

 
 
Till sidans topp
31/1792  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecStadgar
BoteåparlamLedamöter 20
Leaderprojek pilVerksamhetsbe
Mötesprotok pil
Om Parlament pil
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN