img
BOTEÅ UT­VECK­­LING­SG­RUPP
BUG
(Pla­ts f. lo­go​/​fo­to)
Redaktör: Ilona Nilimaa

Från mötet 15/1 -23
Välj artikel:
(senaste överst)
Start­si­dan
BUG-möten
Från mötet 23/4 -23
Från mötet 9/3 -23
Från mötet 19/3 -23
Från mötet 12/2 -23
Från mötet 15/1 -23
Från mötet 5/12 - 22
Från mötet 18/11
Från mötet 30/5
Årsberättelser
Års­berät­tel­se 2022-23
Den 15/1 hölls ett möte angående revideringen av Utvecklingsplanen från 2020 på Sunnersta Folkets hus.

På mötet fanns utöver Boteåparlamentet med undergruppen BUG även en handfull ytterligare föreningar representerade. 

 

Efter en genomgång av hur arbetet med utvecklingsplanen gick till 2020 berättade Hans-Erik Näslund lite om tanken med planen:

  • Utvecklingsplanerna är ett projekt av LUS – Lokal utveckling Sollefteåbygden, och tjänar till att stärka sammanhållningen i bygderna, men också som ett verktyg i kontakt med myndigheter och organisationer.
  • Det finns 11 planer framtagna runtom i Sollefteå, utöver fysisk form finns de även att kika på för inspiration via länken : https://lokalutvecklingsollefteabygden.se/utvecklingsplaner/ (klicka på PDF under bilderna för att komma åt planerna)
  • Utvecklingsplanen bör vara ett samarbete mellan flera föreningar, och innehålla mål som representerar hela bygden.
  • Planen skall vara levande och anpassas utifrån hur bygden utvecklas och förändras.
  • Nu är det hög tid att uppdatera Boteås utvecklingsplan, som togs fram 2020.

Därefter började vi titta igenom de mer kortsiktiga målsättningar som satts för 2022, hur har det gått? Har vi uppnått dem, är de fortfarande aktuella?

Under mötet lyftes många saker som Boteå som bygd redan gör bra, och idéer på vad som kan bli bättre. Nu tar vi med oss tankar och funderingar tillbaka till våra föreningar och samlas åter om ungefär en månad. Den 12/2 klockan 14:00 på Sunnersta folkets hus. Och hoppas då kunna börja formulera nya målsättningar och titta på vad som bör ändras i SWOT-analysen (styrkor, svagheter, möjligheter och hot). Efter att ha samlat in åsikter från alla föreningar kommer vi sammanställa en preliminär plan som alla får ta del av innan en slutgiltig plan trycks.

Vi hoppas att alla föreningar hemmahörande i Boteå vill diskutera igenom dessa frågor, och delta med representant på det kommande mötet 12/2 14:00, så att vi kan få till en utvecklingsplan som representerar bygden som helhet.

Fundera på:

  • Titta på målsättningarna i den gamla planen, har vi nått målen? Ska vi fortsätta arbeta mot samma mål?
  • Finns det något er förening arbetar för, eller planerar att göra, som bör vara med som en målsättning (kortsiktig eller långsiktig) i den reviderade planen?
  • Vilka tycker ni är Boteås styrkor, svagheter, möjligheter och hot?

 

Nästa möte:
Söndagen 12/2 klockan 14:00 på Sunnersta folkets hus.

Alla som har ett intresse av landsbygdsutveckling är välkomna! Meddela gärna till bug@botea.se hur många ur din förening eller om du som privatperson kommer delta senast 8/2, så vi har fika så det räcker!
Det går även att delta via zoom. 

 
1 kommentar - skriv en du med!   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
78/1865  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamFrån mötet 
Leaderprojek pilFrån mötet 
Mötesprotok pilFrån mötet 
Om Parlament pilFrån mötet 
Vallänges f pilFrån mötet 
Från mötet 
Från mötet 
Från mötet 
Årsberättel
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN