img
Allt om
MACK­ENP­RO­JEK­TET
logo
Foto: R Ronestjärna
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Mackenprojektet. Den senaste artikeln är öppnad.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Rikt­lin­jer för projekt & annat arbete
Välj artikel:
(Senaste överst)
Rapport
Kost­nad­sa­na­lys av pro­jek­tet
Rikt­lin­jer för projekt & annat arbete
Av: Ulf Lhådö  (2010-04-01)  

º Kontakt har tagits med Länsstyrelsen angående investeringsbidrag. Vi kan få 50% på alla investeringar, utom lager (inköp av drivmedel). Fullständig ansökan kan inlämnas när vår finansiering är klar.

º Ansökan om miljöfarlig verksamhet är inskickad till kommunen.

º Av juridiska skäl kommer verksamheten att stå i P E Altin Förvaltning AB:s namn. Driften skall dock skötas av frivilliga.

º Andelstecknande för investeringen i Macken och sponsring av ny skylt.

º Verksamheten skall vara ekonomiskt självbärande. Levererar vi 5 000 liter drivmedel i veckan, blir "vinsten" ca 3 500:-/månad. Kostnaden för kortinlösen är 1,50kr/transaktion º månadsavgift. Om varje tankning är 30 liter, blir transaktionsavgiften ca 1 100:-/månad. Internetuppkoppling Telia, elabonnemang, förbrukning, samt service av anläggningen är andra kostnadskrävande bitar som tillkommer.

º Bästa lösningen är om EN investerare kan lösa bränsleförsörjningen och även få "vinsten", samt betala kostnaderna, medan vi själva står för arbetet.

º Arbetsinsatsen handlar om att dagligen ha telefonjour om något händer eller det blir fel på pumparna, att ändra priserna, att kontrollera och beställa bränsle, att hålla rent, samt att sex dagar per vecka kontrollera/stämma av korttransaktionerna.

Som alla säkert kan utläsa av detta , så är det här ingen ekonomiskt bra affär, men samtidigt är Mackfrågan oerhört viktig för vår bygds överlevnad.

Frågor & funderingar besvaras gärna.
Du kan använda kontaktlänken ovan.

 
 
Till sidans topp
20/1546  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec
BoteåparlamRapport
Leaderprojek pilKostnadsanaly
Mötesprotok pil
Om Parlament pil
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN