img
BO­TEÅ­PAR­LA­MEN­TET:
Bo­teå­byg­dens byalag
logo
Bild: val.se
Här kan du läsa om hur Boteåparlamentet fungerar och vårt syfte.
Klicka på ett val till höger för att läsa en artikel.

Verk­sam­hets­berät­tel­se 2020-2021
Välj artikel:
Stadgar
Le­damö­ter
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2020-2021
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023 BUG
Av: Rolf Ronestjärna  (2021-11-04)  (Redigerad: 2021-11-04)

Boteåparlamentets verksamhetberättelse 20201025-20211031


Ledamöter                               
Pia Hedberg (ordförande), Per-Erik Bergstrand, Lars Blomén, Nicole Broekema, Alexandra De Wall, Ilona Nilimaa (efterträdde Lena Zetterlund 20201025), Rolf Ronestjärna, Anne Ståhl-Sellin och Ingrid Viking
                                                 
Ersättare
K G Gokisvari, Peter Gustafsson och Tobias Nilimaa

 

Kassör
Erik Sundberg (utom styrelsen, adjungeras)

 

Sekreterare
Rolf Ronestjärna

 

Firmatecknare
Pia Hedberg och Erik Sundberg


Revisorer                         
Anders Bodin och Rolf Lindberg. Ersättare: Paula Isberg


Möten
Parlamentet har hållit fyra ordinarie möten, samt några möten i arbetsgrupperna. Styrelsemötena har hållits digitalt via ZOOM. Det finns också en SMS-grupp där alla ledamöter kan nås med kort varsel om något brådskande skulle råka inträffa.  
   
Byating
Byating hölls den 25 oktober i Sunnersta Folkets Hus.
        
Botebladet
Redaktionsgruppen har bestått av Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg och Ulla Bodin. Fyra nummer av Botebladet har utkommit under året och delats ut till 460 hushåll i Boteåbygden samt till 100 hushåll i Styrnäs. Tidningen har även placerats ut hos Undroms Närlivs i Undrom. Antalet prenumeranter uppgår till ca 70. Boteå Byavakt ansvarar för utdelning av Botebladet.
                                                                                                                                        Butiksrådet                               
Butiksrådet har bestått av Mikael Holmsten, Anton Eriksson och Lars Axelsson. Butiken såldes under hösten 2021. Ägaren Conny Borg med fru avtackades med en krukväxt av Parlamentet och de nya ägarna hälsades välkomna med en växt.


Hantverksmässan                      
Ansvarig Marie Hammarsten. På grund av pandemin har inte Parlamentet arrangerat någon Hantverksmässa under året.
                                                    
Välkomnande av nyinflyttade                         
Ansvarig Ingrid Viking. Pandemin gjorde att Kakfrossan fick ställas in. Vid nästa Kakfrossa är det tänkt att representanter från bygdens föreningar ska inbjudas för att informera om sin föreningsverksamhet.

 

Hemsidan                                    
Ansvarig Rolf Ronestjärna. Rolf tar gärna emot mera information om vad som händer i bygden. Det är också viktigt att den information som ligger på hemsidan är aktuell, något som föreningarna har påmints om via en artikel i Botebladet. På hemsidan finns även en länk avseende ödehus i bygden.

 

Biblioteket                                    
Ansvarig för Bibliotekets Vänner i Boteå är Pia Hedberg. Bibliotekets Vänner höll årsmöte den 11 oktober. Verksamhetsberättelsen läses upp på Byatinget.           

 

Hus till salu                                  
Ansvarig Lennart Johansson. Lennart vill att alla håller sina ögon öppna och meddelar honom om det finns något till salu. Det har varit en del förfrågningar om hus. Det finns även några nybyggnationer på gång i bygden.
 
Boteåalmanackan                        
Ansvariga Inga Bodin, Bo Asplund och Rolf Ronestjärna. Almanackor har fungerat bra. Gruppen efterlyser ständigt bilder till almanackan.
                                                      
Boteå Utvecklingsgrupp (BUG)        
Ansvariga Karin Sellgren och Ulrika Bergman. Av bidraget från Länsstyrelsen på 50 000 kr har 40 000 kr använts till bänkbord, vindskydd, grillplats och till att röja på badplatsen i Gålsjö. Från BUG:s egen kassa har det inköpts bänkbord till gravfältet i Holm och till det gamla färjeläget i Björkå.
                                                                                                             
Övrigt                                            
Frågan om skyltar, gällande parkeringen och nedskräpningen vid Gålsjö badplats, har tagits upp. Ny parkeringsskylt kommer att beställas till nästa sommar. Frågan om nedskräpningen är under utredning. Per-Erik Bergstrand ordnade, på Parlamentets uppdrag, med en gran, som Johan Hedberg hade skänkt, till Vallänge särskilt boende.

 

Styrelsen vill tacka alla för det år som gått. Det har varit ett märkligt år. Men tack vare att alla har hjälpts åt, så har det fungerat förhållandevis bra. Nu får vi blicka framåt med en förhoppning att vi snart kan ta nya tag. Ett stort tack till Ilona Nilimaa som har ordnat så att vi digitalt, via Zoom, har kunnat fortsätta ha våra styrelsemöten.

 
 
Till sidans topp
31/1829  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStadgar
BoteåparlamLedamöter
Leaderprojek pilVerksamhetsbe
Mötesprotok pilVerksamhetsbe
Om Parlament pilVerksamhetsbe
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN