img
BO­TEÅ­PAR­LA­MEN­TET:
Bo­teå­byg­dens byalag
logo
Bild: val.se
Här kan du läsa om hur Boteåparlamentet fungerar och vårt syfte.
Klicka på ett val till höger för att läsa en artikel.

Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023 BUG
Välj artikel:
Stadgar
Le­damö­ter
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2020-2021
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023 BUG
Av: Ilona Nilimaa  (2023-11-03)  
Årsberättelse Boteå utvecklingsgrupp

Boteå Utvecklingsgrupp (BUG) består idag av fyra personer som utgör en bas i arbetsgruppen (Ilona Nilimaa, Lennart Johansson, Fabian Ullström och Per Gybo), men som inte är sena att adjungera och bjuda in engagerade och sakkunniga när situationen kräver. Sedan förra byatinget har BUG hållit ett tiotal möten, varav fyra var öppna möten angående Utvecklingsplanen, och fyra var möten angående de katalysatorpengar som Sollefteå kommun gett bygden. Mötesanteckningar från dessa finns på botea.se.

 

Efter Byatinget i oktober 2022 kunde BUG påbörja arbetet med revideringen av utvecklingsplanen, något som BUG sökt information om sedan ombildningen med nya deltagare i början av 2022. Utvecklingsplanen är resultatet av ett projekt som drivs av LUS – Lokal Utveckling Sollefteåbygden. Fyra öppna möten hölls tillsammans med Hans-Erik Näslund där BUG tillsammans med intresserade föreningar och privatpersoner tittade på hur det gått med de mål som sattes när Utvecklingsplanen skapades 2020, och tillsammans satte nya mål för de kommande åren. Tanken med planen är att den ska revideras varje år, och vi ser fram emot att utvärdera hur vi fortskridit med de nya målen när det är dags. Den reviderade utvecklingsplanen delades ut till alla hushåll inom Boteå tillsammans med vårens Boteblad. Tyvärr finns inte den reviderade versionen på LUS hemsida, utan den som finns där är den första versionen, som gjordes 2020.

 

Under ett stormöte den 16/8 2023 beslutades att BUG skulle verka som drivande arbetsgrupp med uppdrag att växla upp de 200.000 kr i katalysatorpengar som Boteå fått tilldelat från Sollefteå kommun. Till hjälp har BUG adjungerat de föreningsrepresentanter som tidigare utgjorde den så kallade bygdegruppen, och tillsammans arbetar man nu intensivt för att lämna in en ansökan till projektmedel från Leader Höga Kusten. Projektet baseras på de önskemål som inkommit till tidigare stormöten som hållits angående katalysatorpengarna.

 
 
Till sidans topp
31/1899  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStadgar
BoteåparlamLedamöter
Leaderprojek pilVerksamhetsbe
Mötesprotok pilVerksamhetsbe
Om Parlament pilVerksamhetsbe
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN