img
BO­TEÅ­PAR­LA­MEN­TET:
Bo­teå­byg­dens byalag
logo
Bild: val.se
Här kan du läsa om hur Boteåparlamentet fungerar och vårt syfte.
Klicka på ett val till höger för att läsa en artikel.

Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023
Välj artikel:
Stadgar
Le­damö­ter
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2020-2021
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023
Verk­sam­hets­berät­tel­se 2022-2023 BUG
Av: Ilona Nilimaa  
Boteåparlamentets verksamhetsberättelse 20221031-20231029

Ledamöter                           Per-Erik Bergstrand

                                                  Lars Blomén

                                                  Peter Gustafsson

                                                  Pia Hedberg

                                                  Uta Körner

                                                  Ilona Nilimaa

                                                  Fabian Ullström

                                                  Ingrid Viking

                                                  Elin Östlund

                                                

Ersättare                             Anders Bäcksund

                                                  Gina Bäcksund

                                                  K G Gokisvari

                                                  Bina Moorschett                                                

                                                  Tobias Nilimaa

                                                  Anne Ståhl Sellin

                                            

 

Styrelse                                    Ordförande                         Pia Hedberg

                                                  Vice Ordförande                Peter Gustsfsson

 

                                                  Kassör                                Uta Körner

                                                  Sekreterare                        Ilona Nilimaa

 

                                                  Firmatecknare                   Pia Hedberg, Uta Körner

                                                                                              

                                                   Revisorer                          Anders Bodin, Paula Barhoumi

                                                   Revisorsersättare              Christian Omberg

 

Möten                                        Parlamentet har hållit sex ordinarie möten, byating samt några möten i arbets-

                                                  grupperna. Mötena har hållits i Sunnersta Folkets Hus eller digitalt via ZOOM.

                                                   Det finns också en SMS-grupp där alla ledamöter kan nås med kort varsel

                                                   om något brådskande skulle råka inträffa. 

   

 

Byating                                      Byating hölls den 30 oktober i Sunnersta Folkets Hus

 

                                                     

Botebladet                                 Redaktionsgruppen har bestått av Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg och

                                                    Ulla Bodin. Botebladet har under året ändrat utgivningen och kommer

                                                    Numera med tre nummer per år. Det har delats ut till 460 hushåll i

                                                    Boteåbygden samt till 100 hushåll i Styrnäs.

                                                    Tidningen har även placerats ut hos Undroms Närlivs i Undrom. Antalet

                                                    prenumeranter uppgår till ca 65. Boteå Byavakt ansvarar för utdelning

                                                    av Botebladet.

                                                     

                                                                                                                                                                           

 Butiksrådet                               Butiksrådet har bestått av Mikael Holmsten och Lars Axelsson.

                                                    De nya ägarna fortsätter med butiken och de ska kontakta Butiksrådet

                                                    om de behöver någon hjälp

                                                   

.

 

 Hantverksmässan                     Sunnersta Folkets hus som numera sköter verksamheten har fått mera

                                                     medlemmar  till sin styrelse och planerar för Mässa 23 okt, julmarknad 19 nov

                                                     och en bytardag för barn. Botaton har sålt sitt hus och flyttat in på Sunnersta.

                                                     Uta Körner är kontaktpersonen på Sunnersta.

 

Välkomnande av                        Ansvarig Ingrid Viking. Kakfrossan hölls den 15 april. Många hade bakat och

nyinflyttade                                  de pengarna som kom in, 3.224 kr, skänktes via RK till Ukraina. Nästa år

                                                     försöker vi åter få med föreningar som är där och presenterar sin verksamhet.

                              

 

Hemsidan                                    Ansvarig Rolf Ronestjärna. Rolf tar gärna emot mera information om vad som

                                                      händer i bygden. Det är också viktigt att den information som ligger ute är

                                                      aktuell. Vi i föreningarna har glömt bort det, men håller på att bättra oss.

 

Biblioteket                                   Ansvarig för Bibliotekets Vänner är ordförande Pia Hedberg. Bibliotekets

                                                      Verksamhetsberättelse finns som bilaga till Parlamentets. Biblioteket hade

                                                       också under våren besök från Sollefteå bibliotek och lite information.

                                                                                                                                      

                                                      

Hus till salu                                  Ansvarig har varit Lennart Johansson. Lennart vill att alla håller sina ögon

                                                       öppna och meddelar honom om det finns något till salu. Det har varit en del

                                                       förfrågningar om hus. Det finns också några nybyggnationer på gång

 

Boteåalmanackan                       Gruppen har bestått av Rolf Ronestjärna, ansvarig, och Inga Bodin.

                                                      Almanackor har delats ut till Boteåborna och det har även sålts en del

                                                      för 50:- kr/st. Gruppen tar gärna emot bilder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Boteå Utvecklingsgrupp BUG   Ansvarig är Ilona Nilimaa. Övriga är Fabian Ullström, Lennart Johansson och

                                                      Per Gybo. Verksamhetsberättelsen finns som bilaga.

 

 

Övrigt                                           Byavakten har haft problem. Lars Blomen har haft de kämpigt men det löste

                                                      sig till sist och numera finns kontaktpersonen i Sollefteå. Byavakten håller

                                                      på att komma igång igen. Tack och lov för de behövs. De fortsätter också

                                                      köra ut Botebladet. Lars har även fått kommunen att sponsra uppsättning av

                                                      skyltar som visar att vi har byavakt.  

                                                      Efter 21 år i Parlamentet har Rolf Ronestjärna slutat. Tråkigt, men han

                                                      fortsätter med botebladet. Där siktar han på att fira 25-års jubileum. 

                                                      Vi har också en hälsning till Vallänget. Det blir en julgran i år också.

                                                      Johan Hedberg bidrar med den och Per-Erik Bergstrand sätter de på plats.

                                                      Gina och Anders Bäcksund har tyvärr genom flytt lämnat oss.  

 

                                                      Styrelsen vill till slut TACKA ALLA som hjälpt oss genom pandemin

                                                      och alla besvärligheter så vi åter kan komma igång med vårt arbete. 

                                                      Tack Ilona som skött det digitala så att alla kan vara med.

                                                      Nu tar vi nya tag.            

 
 
Till sidans topp
31/1898  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStadgar
BoteåparlamLedamöter
Leaderprojek pilVerksamhetsbe
Mötesprotok pilVerksamhetsbe
Om Parlament pilVerksamhetsbe
Vallänges f pil
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN