img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

In­for­ma­tionsmö­te om Valläng­es framtid ägde rum på Kalknäs skola
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11
Av: Rolf Ronestjärna  (2014-09-14)  
Vissa frågetecken kvarstår när det gäller Vallänges framtid på lång sikt.

 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Informationsmötet om Vallänge ägde rum i matsalen på Kalknäs skola.

Med anledning av den aviserade försäljningen av Vallänge särskilt boende, hölls ett informationsmöte i matsalen på Kalknäs skola den 10:e september. Solatum, kommunens fastighetsbolag, representerades av dess VD Timo Siikaluoma och dess ordförande Susanne Lindahl. Vård- och äldrenämnden av dess ordförande John Åberg. Likaså fanns Gert Persson, chef för Socialförvaltningen, och Ulf Jonasson, ekonom på Socialförvaltningen, på plats. Men störst intresse rönte givetvis Risto Rundgren, som är den företagare som visat sig vara intresserad av att köpa Vallänge. Tidigare i år har han ju redan tagit över de tidigare pensionärslägenheterna i Undrom, det i folkmun kallade Panget, som han under hösten har rustat upp på ett utomordentligt sätt. Men givetvis hade också en hel del intresserade Boteåbor, som månar om Vallänges fortlevnad, hörsammat inbjudan, bl a ett antal politiskt aktiva bybor, en handfull parlamentsledamöter och även en grupp Vallängeanställda.

 

Mötet inleddes med att Pia Hedberg, Boteåparlamentets ordförande, hälsade alla välkomna och speciellt hälsade hon Risto Rundgren välkommen, som hade åkt ända från Uppsala för att kunna vara med på mötet. Därefter gavs de inbjudna gästerna möjlighet att presentera sig själva och berätta vilka uppdrag de har inom kommunen.


 
img
Foto: Rolf Ro­nestjär­na
Risto Rundgren tillsammans med Timo Siikaluoma, Ulf Jonasson och Gert Persson.

 

Risto Rundgren, som alltså anmält ett intresse av att även vilja köpa Vallänge, berättade, på sin klingande finlandssvenska (han är nämligen född och uppvuxen på den finska sidan av Tornedalen), utförligt om sin bakgrund. Han berättade vidare att han, själv funktionshindrad från födseln, alltid har haft ett stort hjärta för äldre människor och människor med funktionshinder. Likaså att han hade startat ett trygghetsboende i Skövde, som han under många år drev framgångsrikt. "Jag tycker om gamla människor och jag uppskattar den erfarenhet som dom har." Det gick inte ta miste på hans djupa engagemang när det gällde just detta och att han är en seriös intressent med en tydlig vision när det gäller både Vallänge och de f d pensionärslägenheterna i Undrom. "Jag planerar att bo i en av lägenheterna i Undrom ibland, så att jag får ett bättre grepp om det hela. Och jag skulle gärna vilja vara med i byalaget", berättade han. En av hans viktigaste erfarenheter inom äldrevården handlade om personalen. "Personalen är det viktigaste och det är oftast människor med stor empati som jobbar inom äldrevården. Dom som inte passar för jobbet försvinner snart." Hans avslutningsord: "Jag hoppas att ni har frågor, som jag inte kan svara på!", väckte en viss munterhet bland de församlade. Och frågorna haglade inledningsvis friskt, några ställdes till Risto Rundgren, men framförallt ställdes de till kommunrepresentanterna: "Finns det garantier att kommunen fortsättningsvis kommer att köpa tjänster av den nye ägaren?" "Nej, det måste alltid ske genom upphandling." "Varför fick inte personalen nån information innan det kom i tidningen?" "Endast diskussioner fördes och inga beslut var ännu fattade!", var några av de frågor som ställdes.

 

Timo Siikaluoma berättade också att Solatum drivs på helt affärsmässiga principer och att man har ett ansvar mot ägarna, som faktiskt är kommuninvånarna själva. Han passade också på att ösa beröm över sin bordsgranne. "Risto har visat att han är en seriös ägare. Det var bra att han köpte lägenheterna på Kalknäsvägen!"

 

Ett visst politiskt käbbel förekom också, till en dels irritation, men bidrog kanske samtidigt till en ytterligare genomlysning av frågans problematik. Kanske var det också fler än undertecknad som kämpade med ett litet matematiskt problem. Det pratades nämligen i ena stunden om att Vallänge skulle bli kvar i fyra år till och i andra stunden om att det nuvarande hyreskontraktet för anläggningen löper ut vid årsskiftet 2017-2018. Det ska bli intressant att se hur man får till det rent praktiskt...

 

Det flesta åhörarna verkade dock ganska nöjda med utfallet av mötet och förhoppningsvis fick kommunföreträdarna med sig Vallängeanställde Marianne Sellins summering: "Hoppas att partitillhörighet inte har nån betydelse när vi blir gamla, utan att det är vårdbehovet som styr då." Tja, den som lever får se...

 
 
Till sidans topp
17/1573  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN