img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Beträf­fan­de Förd­ju­pad Kon­sek­ven­sa­na­lys av nedlägg­ning­en av Valläng­et
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11
Av: Kerstin Sjögenbo  (2012-07-15)  

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

Klicka här och läs kommunens översyn av de minsta boendeenheterna.

(pdf som öppnas i eget fönster)

 

Boteåparlamentet ska ta fram en fördjupad konsekvensanalys med anledning av kommunens översyn av Vallänge.
Var med och tyck till. Vi har inte lång tid på oss. Senast den 6 augusti ska kommunen ha vårt svar.

 

Rädda Vallänge!

 

Kommunens vård- och äldrenämnd (VÄN) har med anledning av översynen av Vallänges framtid bett Boteåparlamentet att bidra till en fördjupad konsekvensanalys av de av politikerna föreslagna åtgärderna. En eventuell nedläggning ska belysas ur olika perspektiv. Även intresseorganisationer ombeds att komma med synpunkter kring vad som ska ingå i en sådan analys.

 

Vårt bidrag ska vara inlämnat till kommunen senast den 6 augusti 2012.

 

Enligt förslaget ska de 14 som bor på Vallänge, om det blir en nedläggning, få nya bostadsorter i Sollefteå, Långsele, Junsele och Näsåker.

 

Huvuddelen av personalstyrkan föreslås bli omplacerad till hemtjänst eller andra särskilda boenden. Det föreligger enligt förslaget liten risk för uppsägningar.

 

Vad är syftet med förslaget?
Jo, det är enligt kommunen att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet. Samtidigt lägger man in brasklappen att förslaget om att sammanföra små enheter med andra enheter sannolikt kan medföra ekonomisk effektivitet. Alltför många siffror är osäkra skriver vård- och äldrenämnden men det blir enligt nämnden ändå en kostnadssänkning.

 

Som ni alla förstår måste vi hjälpas åt för att rädda Vallänge. Boteåparlamentet kommer att tillsätta en grupp som arbetar fram den fördjupade konsekvensanalysen. Det är mycket angeläget att det i gruppen även ingår representanter för personalen och de anhöriga. Vi hoppas att även representanter för föreningslivet och lokalpolitikerna vill medverka i arbetet.

 

Visst har även du synpunkter på förslaget.
Vad skulle du tycka om att flyttas till Junsele, Näsåker eller Långsele på ålderns höst?
Du som arbetar på Vallänge, tror du att du kommer att ha ett arbete efter en avveckling?
Hur sannolikt är det att avvecklingen i slutänden genererar lägre kostnader?

 

Framför dina synpunkter till Boteåparlamentets ordförande Pia Hedberg, telefon 0620-320 44 eller via mail under adress per.wallblom (snabel-a) telia.com

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på kommunens översyn och Vallänges framtid.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
2 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1567  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN