img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Sol­lef­teå kommun lyssnade på Bo­teå­bor­nas kritik: VALLÄN­GE BLIR KVAR!
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

Enligt SVT Mittnytt i dag (12/9 2012) har kommunen tagit beslutet att Vallänge blir kvar.

 

(Uppdaterat 2012-09-13)

Här är länken till kommunens hemsida där beslutet bekräftas:

 

http://www.solleftea.se/nyheter/startsidan/verksamhetenpavallangefortsatter.5.39ef03831392952bbc3a3c.html  (Sidan finns inte)

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på ovanstående och om Vallänges framtid.

 

 (Redigerad 2015-09-15: Uppdaterade länken / E Hoppe)

 
1 kommentar   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1571  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN