img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Bo­teå­par­la­men­tet skriver öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11

 
img
Foto: R Ro­nestjär­na
Boteåbygden, med Boteåparlamentet i spetsen, kräver att Vallänge särskilt boende ska få bli kvar.

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

Denna artikel publiceras 12/9 2012 i samarbete med Botebladet för att ge läsare möjlighet att kommentera och debattera.

________________

 

Utveckla Vallänge - låt bygden leva!

 

I dagarna tas ett beslut i Vård- och äldrenämnden om Vallänges vara eller inte vara. Beslutet påverkar bl a:

 

Livskvalitén för de som bor och lever på Vallänge idag - och de som vill bo där i framtiden.

 

De anhörigas känsla av trygghet för sina nära och kära.

 

Personalen som arbetar där just nu.

 

Möjlighet för bygdens ungdomar att i framtiden få ett jobb på hemmaplan.

 

Bygdens butik, som får ett sämre underlag.

 

Och sist, men inte minst, påverkar beslutet framtidstron. Framtidstron både hos oss som lever och verkar i bygden och hos de som funderar på att flytta hit.

 

Analysen av konsekvenserna av en nedläggning hastas fram inför nämndmötet och hur stor besparingen egentligen blir, speciellt för kommunen som helhet, är fortfarande mycket osäkert.

 

Eftersom beslutet påverkar så många och så mycket, vill Boteåparlamentet, med denna öppna skrivelse, vädja till Vård- och Äldrenämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige att tänka efter före och se till att följa kommunens egen målsättning:

 

Genom sina olika verksamheter ska kommunen bidra till att skapa goda förutsättningar för hela kommunens utveckling.

Utveckla istället Vallänge och låt orden, i målsättningen, bli sanna!

________________

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på ovanstående och om Vallänges framtid.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
2 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1570  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN