img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Sk­ri­vel­se att läsas upp på Vård- och äld­renämn­dens möte den 13/6
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11
Av: Pia Hedberg  (2012-06-19)  

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

Till Vård- och äldrenämnden i Sollefteå kommun

 

De boende i Boteå har med stor oro och bestörtning tagit emot beskedet om att Vallänge särskilt boende står inför hotet att läggas ned. På kvällen, den 11 juni, hölls ett öppet möte i matsalen på Kalknäs skola, där Jerry Mähler, John Åberg och Gert Persson informerade och svarade på frågor i ärendet. Ett 70-tal bybor var närvarande.

 

Av det mötet, och av de reaktioner som beskedet om nedläggning har väckt ute bland folk, råder det inga som helst tvivel om att bygden med bestämdhet motsätter sig en nedläggning av Vallänge. En nedläggning kommer nämligen att få oöverskådliga konsekvenser för brukare, personal och framförallt bygden i stort.

 

Som boende i Boteå, med bygdens byalag i spetsen, kräver vi därför en utförlig konsekvensanalys med en fullständig utredning gällande de besparingar som en nedläggning av Vallänge förväntas att ge. Därefter önskar vi och förväntar vi oss en vidare dialog med beslutsfattarna innan ett definitivt beslut tas i frågan.

 

Undrom 120612

 

Pia Hedberg, ordförande i Boteåparlamentet


0620-320 44

 

Här nedan kan du ge dina synpunkter på skrivelsen och nedläggningen av Vallänge.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
6 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1566  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN