img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Vi vill ha en levande lands­bygd: Låt Vallän­ge bestå
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11
Av: Kerstin Sjögenbo  (2012-06-13)  

 
img
Foto: E Hoppe
Knökfullt i Kalknäs skola.

Du kan läsa och skriva kommentarer efter artikeln.

 

Det kan tyckas märkligt att en kommun som Sollefteå, som investerar många miljoner i badhus och hotellanläggning i centralorten, inte har råd med åldringsvård i glesbygden. För en besparing som uppskattas till omkring två miljoner kronor per år hotas Vallänge av nedläggning.

 

I förrgår, den 11 juni 2012, mötte närmare 100 personer upp i Kalknässkolan när Boteåparlamentet inbjöd till öppet möte om Vallänges framtid. Från kommunen medverkade ordföranden för vård- och äldrenämnden John Åberg, förvaltningschef Gert Persson och äldrechef Jerry Mähler.

 

Orsaken till att Boteåparlamentet kallade till mötet var ett inslag i Radio Västernorrland där det framkom att kommunen granskar vilka konsekvenser nedläggningar eller sammanslagningar inom åldringsvården skulle kunna få. Vad gäller Vallänge har kommunens budgetberedning föreslagit nedläggning av det särskilda boendet. Det här slog ner som en bomb. När Boteåparlamentet hade en medborgarträff med politikerna i januari var beskedet att Vallänge inte var i fara. Några månader senare är beskedet ett annat.

 

Blir det här verklighet tvingas alla Boteåbor i behov av åldringsvård bort från sin hembygd och sina nära och kära. De Boteåbor som i dag arbetar på Vallänge förlorar sin försörjning på orten.

 

Man frågar sig om glesbygden kommer att överleva. För några år sedan kämpade Boteåborna för sin skola. Nu är det Vallänge. Precis som affären och skolan är Vallänge lika viktig för Boteås överlevnad. Vi måste alla hjälpas åt så att det blir fler jobb i en levande bygd.

 

Enligt kommunens företrädare innebär en nedläggning inte att det är aktuellt att minska antalet platser i kommunen totalt. Det är inte heller aktuellt med uppsägningar. Att slå ihop mindre enheter till större anses ge mer rationella verksamheter och därmed bättre ekonomisk effektivitet. Så även när man samlar platser för växelvård och korttidsboende till en enhet i kommunen.


 
img
Foto: E Hoppe
Fr.v. Jerry Mähler, Gert Persson, John Åberg och Pia Hedberg (ordf. i Boteåparlamentet)

 

Vi måste ha rationella verksamheter säger kommunföreträdarna och sätter en prislapp på våra gamla. De gamla kan inte protestera. Många som behöver äldrevård är dementa i olika stadier. De kommer att bli sämre av en flytt och glömma bort sina anhöriga och vänner. Till följd av avståndet till Boteå, den ort där de bott hela sina liv, blir det glesare mellan besöken. Att flyttas till Sollefteå innebär att de går miste om den stimulerande miljö som Vallänge erbjuder. På Vallänge kan de följa årstidernas växlingar. De ser älven, de ser ett levande lantbruk, de ser kor som betar.

 

Nattpatrullerna, som har tillsyn över åldringar i hemmen upp till fyra gånger per natt, kommer att utgå från Sollefteå. Vad blir merkostnaden för deras insatser och hur mycket blir kvar av den beräknade besparingen? Vad händer med den som ramlat och brutit lårbenet eller den som får en hjärtinfarkt? Hur ska nattpatrullerna hinna med och hur ska de hinna fram på larm?

 

Diskussionen var livlig och frågorna många. Det ställdes krav på konsekvensanalys och redovisning av hur stora besparingarna blir. Det efterlystes en omfattande dialog med kommunen så att Boteåborna kan känna att de har fått vara med i processen.

 

Mötet slutade med att kommunföreträdarna utlovade en bra och omfattande dialog med Boteåparlamentet. Parlamentet å sin sida förmedlar informationen vidare till Boteåborna.

 

I går tisdag har Boteåparlamentet skickat in en skrivelse inför vård- och äldrenämndens möte i dag. Kravet är att det görs en konsekvensanalys.

 

Det var en livlig debatt på mötet om Vallänge.
Fortsätt gärna debatten här på Botewebben, i anslutning till artikeln.
Självklart hoppas vi att kommunens politiker och tjänstemän, som är inblandade i Vallänges framtid, vill delta...

 
11 kommentarer   Öppna/Stäng

 
 
Till sidans topp
17/1565  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN