img
Artiklar och kom­men­ta­rer beträf­fan­de
VALLÄNG­ES FRAMTID
logo
Foto: E Hoppe
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Du får gärna skriva en debattartikel som publiceras här.
Kontakta bara webbredaktionen.

Mörka orosmoln sveper åter in över Vallän­ge särs­kilt boende
Välj artikel:
(Senaste överst)
Start­si­dan
In­fo-mö­te 2014-09-10
Nya orosmoln över Vallän­ge
Vallän­ge kvar!
Öppet brev till Sol­lef­teå kommun
Kom­mu­nens svar o. sam­manträ­desp­rot.
Förd­ju­pad kon­sek­ven­sa­na­lys
Om kon­sek­ven­sa­na­lys till VÄN
Sk­ri­vel­se till Vård- o äld­renämn­den
Mötet 2012-06-11
Av: Rolf Ronestjärna  (2014-09-14)  
Kommunens fastighetsbolag har aviserat att man gärna vill sälja anläggningen.

 
img
Foto: R Ro­nestjär­na
Vallänge särskilt boende är för många Boteåbor en arbetsplats och för byborna en trygghet på ålderns höst.

Efter två år av arbetsro och framtidstro var det alltså dags igen för kommunen att röra om i grytan och på nytt skapa oro bland både anställda och boende på Vallänge särskilt boende. För när det nu inte gick att göra sig av med anläggningen via en planerad nedläggning, p g a bygdens och omvärldens starka reaktioner hösten 2012, så varför inte försöka sälja den och på så sätt bli kvitt problemet!? Ja, man behöver inte vara speciellt konspiratoriskt lagd för att dra den slutsatsen, även om det nu kanske inte råkar ligga till på det sättet...

 

Boteåparlamentet nåddes av uppgifterna om den planerade försäljningen på sitt månadsmöte i Sunnersta Folkets Hus den 31:a augusti. Informatör var Ulrika Bergman, från Björkå och Västrainitiativet. Hon berättade att Solatum, kommunens eget fastighetsbolag, nyligen hade klubbat ett beslut om att sälja Vallänge och att endast Västrainitiativets representant hade röstat emot förslaget. Givetvis väckte beskedet reaktioner i Parlamentsmötet och man beslutade att omedelbart följa upp det hela. Undertecknad fick i uppdrag att försöka nå berörda parter för att få till ett snabbt möte med dessa. Efter många om och men, och utan några som helst marginaler, fick jag till sist tag i samtliga och kunde bestämma en tidpunkt för mötet, som alltså äger rum onsdagen den 10:e september kl 18.30 i matsalen på Kalknäs skola. John Åberg, ordförande i Vård- och äldrenämnden, kommer till mötet, likaså Timo Siikaluoma, Solatums VD. Även Risto Rundgren, som är intresserad av att köpa Vallänge, har tackat ja till inbjudan. Boteåparlamentets förhoppning är givetvis att det blir ett sansat och värdigt möte, även om det finns mycket känslor förknippade med sakfrågan.

 

I mitt telefonsamtal med John Åberg, betonar han att det idag finns ett underskott på vårdplatser i kommunen och att man kommer att ha ett fortsatt behov av Vallänge, även om anläggningen övergår i privat ägo. "Jag tycker inte ni behöver vara så vansinnigt oroliga, det finns egentligen ingen anledning till det", säger han lugnande, men han kan samtidigt inte garantera hur det kommer att bli med Vallänge när det nuvarande kontraktet löper ut om fyra år, bl a beroende på vilken efterfrågan som då kommer att finnas på platser där. "Det kommer att vara kvar i minst fyra år till, det är vad jag kan säga. Jag har inte räknat bort Vallänge ur den här ekvationen och det tror jag ingen i nämnden har gjort heller. För så länge det finns människor som har behov av service, gamla, barn, och så vidare, då rullar verksamheten på. Så det ni kan göra är att se till att dom gamla bli kvar och att människorna blir kvar och åldras i den kommundelen" säger han vidare.

 

(Artikeln har tidigare publicerats i Botebladet)

 
 
Till sidans topp
17/1572  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamInfo-möte 20
Leaderprojek pilNya orosmoln 
Mötesprotok pilVallänge kva
Om Parlament pilÖppet brev t
Vallänges f pilKommunens sva
Fördjupad ko
Om konsekvens
Skrivelse til
Mötet 2012-0
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN