img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Projekt Boteå Ut­veck­­ling & Sam­ver­kan (BUS)
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan

Vi som är bosatta i Boteå bor i en fantastisk bygd, med en stor utvecklingspotential på många områden. Boteåparlamentet och Boteå Utvecklingsgrupp har, sedan ett antal år tillbaka, målmedvetet och framgångsrikt arbetat med att försöka marknadsföra bygden, för att bl a få människor att vilja flytta hit. Målsättningen har också varit att kunna befrämja nyföretagande och kunna vara med och stötta de redan existerande företagen i bygden. Även tankar på en utveckling av den lokala turistnäringen har funnits med i bilden.

För att bättre kunna lyckas med detta, är vi därför intresserade av att dra igång ett projekt via det s k Leaderprojektet, som finns i Sollefteå kommun. För att kunna göra detta på bästa sätt, har vi fått rådet av Leadergruppen i Sollefteå att först göra en förstudie, därav denna ansökan. Tanken med förstudien är att vi ska kunna finna vägar för hur vår bygd ska kunna utvecklas ekonomiskt, socialt och miljömässigt, så att vår livsmiljö kan bli ännu mer attraktiv mot vad den är idag. Vår önskan är också att ytterligare kunna stärka samarbetet mellan de olika ideella krafterna och gentemot de företag som finns i bygden. Förhoppningsvis ska detta kunna leda till fler arbetstillfällen och nya företag, inte minst för kvinnor, invandrare och ungdomar, och likaså nya uppdrag åt de befintliga lokala näringsidkarna.

Förstudie för Boteå Utveckling & Samverkan (BUS)

Förstudien inför det planerade projektet är planerad att pågå i tre månader, med förhoppningsvis en start den 1/1 2010 eller gärna tidigare om så är möjligt. Bl a följande moment är tänkta att ingå i denna förstudie:

º Bilda en referensgrupp bestående av fyra personer. Denna grupp kommer att träffas regelbundet, under både förstudien och projekts gång, och har samtidigt förbundit sig att lägga ned sammanlagt drygt 100 arbetstimmar på den inledande förstudien.

º Skapa en mötesplats och ett forum på Internet, där man snabbt och effektivt kan nå ut med och ta emot information för projektets räkning.

º Informera om och puffa för projektet i bygdens egen tidning.

º Inbjuda till samtalsmöten där bygdens invånare och företagare får möjlighet att fritt brainstorma och komma med idéer för hur bygden och näringslivet ska kunna utvecklas. Målsättningen är att få hela bygden att känna ett personligt och brinnande engagemang i frågan. Det är därför viktigt att processen omedelbart tar två extra skutt framåt och att man verkligen, så snabbt som möjligt, ser till att få en fruktsam och konstruktiv dialog mellan bygdens invånare.

º Inbjuda till inspirationsmöte(n), där lämpliga personer får komma och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter när det gäller just bygdeutveckling.

º Göra en komplett inventering och sammanställning av de föreningar och företag som finns i bygden för att kunna kartlägga både deras behov och resurser. Eventuellt skapa ett nätverk. I samma andetag undersöks också möjligheten för föreningarna och företagen att kunna bli medfinansiärer i projektet, genom att antingen bidra ekonomiskt eller via arbetstimmar.

º Göra en fullständig sammanställning av de lediga hus i bygden som finns till försäljning och uthyrning. Eventuellt publicera denna sammanställning på Internet.

º Samla in och sammanställa information om andra framgångsrika bygdeutvecklingsprojekt runt om i landet, för att inte behöva "uppfinna hjulet" ytterligare en gång.

º Eventuellt göra studieresor till platser där man, med framgång, redan har lyckats med att genomföra olika bygdeutvecklingsprojekt.

 
 
Till sidans topp
18/1540  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN