img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från möte om Stön­darp­ro­jek­tet den 20/5
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan

Torsdagen den 20/5 kl 19 hölls ett möte i Sunnersta Folkets Hus om den planerade Allaktivitetshallen i Stöndar. Tanken med mötet var i huvudsak att informera Leader i Sollefteå om hur långt Boteåparlamentet har kommit i sin förstudie om ett eventuellt Utvecklingsprojekt i Boteå.

Närvarande på mötet var Lena Dalgren (från Leader Sollefteå), Gun & Eskil Åslund, Kristina Strand, Lennart Johansson, Ulf Lhådö och Rolf & Isak (praoelev) Ronestjärna.

Rolf Ronestjärna hälsade inledningsvis välkommen och berättade att av, de väldigt få, projektförslag som kommit in, så är det förslaget om att bygga en Allaktivitetshall i Stöndar som man har koncentrerat sig på under våren.

Därefter gavs Gun Åslund tillfälle att berätta om den vision som hon och maken Eskil har haft för Stöndar. För att tydliggöra visionen visade hon också ett flödesschema.

 

Därefter tog ett långt samtal vid, där Lena Dalgren bl a uttryckte sig väldigt positivt om både planerna på en Allaktivitetshall och om hur Parlamentets förstudie har genom-förts. Hon tyckte framförallt att visionen om en Allaktivitetshall i Stöndar lät väldigt intressant och spännande. Hon lovade att själv presentera den på kommande veckas styrelsemöte för Leader Sollefteå.
När hallens finansiering kom på tal, föreslog Lena att man även borde kolla upp möjlig-heten att kunna få loss bygdemedel från Länsstyrelsen.
Det samtalade även en del om hallens ägarfråga, som kanske är en av de viktigast frågorna som man bör lösa innan man drar igång med projektet. Lena berättade då att det är fullt möjligt att, efter projektets slut, sälja hallen för en symbolisk summa. Likaså kan den framtida ägaren också kan vara med och delfinansiera byggnationen i inledningsskedet. Det bestämdes därför att man på varsitt håll, via sina olika kontakter, skulle försöka få kontakt med ett antal entreprenörer för att kunna presentera projekt-visionen för dessa.

 
 
Till sidans topp
18/1531  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN