img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 22/3
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-04-06)  

Igår kväll, den 22/3 kl 19.30, samlades ånyo arbetsgruppen för Aktivitetshallen hemma hos Gun & Eskil Åslund. Närvarande den här gången var Eskil Åslund, Mikael Holmsten, Lennart Johansson och Rolf Ronestjärna.

Inledningsvis ställdes frågan om vem som ska bygga och även vem som ska driva hallen. Man enades om att man troligtvis kommer att behöva att vända sig till någon form av byggentreprenör för att få hjälp med själva byggandet. Det behöver dock inte bli frågan om hela byggnationen utan kanske enbart till vissa delar. Likaså kommer det också bli nödvändigt att ha en projektledare som kan driva byggnationen framåt. Idealet vore ju givetvis om någon, som har kompetensen, kunde ställa upp ideellt. Men det kan också komma att visa sig att man måste leja någon för uppdraget, även om det då kan komma att räcka med punktinsatser från denne. Olika namn diskuterades och ett namn som dök upp var Tommy Åhlin i Törsta, som är verkmästare på byggfirman Lennart Eriksson. Man beslutade att Rolf Ronestjärna och Eskil Åslund skulle försöka få till ett möte med honom, för att förhoppningsvis kunna få lite goda råd om hur man ska komma vidare med projektet.
Samtliga närvarande var överens om att man snarast även behöver få till en kostnads-kalkyl för projektet, avseende kostnader för mark, grundarbeten, hall, el & vatten, ev omklädningsrum. Likaså hur många ideella arbetstimmar som man kan få till.
Det togs också upp att man även borde ta in offerter på arbetet, antingen på hela jobbet eller också på olika delar av det.
Även finansieringen av projektet diskuterades och man kom fram till att det omöjligt kommer att kunna finansieras enbart med Leaderpengar. Man kommer även behöva ansöka om medel på andra håll och dessutom kommer man att behöva förlita sig till sponsorer.
När det sedan blir frågan om vem som, i slutändan, kommer att driva hallen finns det ju fler tänkbara lösningar. Det kan t ex bli en hallförening som har ansvaret och som kanske i sin tur arrenderar ut den till entreprenör. Eller också kan t ex en eller fler företagare arrendera hallen av t ex Boteåparlamentet.
Eskil redovisade därefter lite kostnadsuppgifter som han hade fått in, bl a för markar-betet. När man, i samband med detta, tillsammans gjorde en grov kostnadsberäkning, kom man fram till att en hall, i storleksordningen 70X30 meter (inklusive konstgräs och alla övriga kostnader), med största sannolikhet kommer att hamna kring fem miljoner kronor. Vid konstaterandet av den summan drog alla närvarande djupt efter andan och Mikael Holmsten undrade om det överhuvudtaget kommer att vara möjligt att få loss så pass mycket pengar för projektet. Kanske vore det istället mer realistiskt att överge tanken på en konstgräsmatta och istället satsa på att bygga en mindre hall (60X22 meter) för mindre än tre miljoner. Alla höll med och man konstaterade dessutom att en mindre hall, som inte till större delen är inriktad på fotboll, förmodligen kommer att kunna få ett bredare användningsområde. Man beslutade dock att göra en kostnadskalkyl för både det billiga och det dyra alternativet.
Även frågan om personer med allergi kommer att få besvär, att vistas i en lokal där det har förekommit både hästar och hundar, ställdes. Rolf fick i uppdrag att försöka forska vidare när det gäller det.

 
 
Till sidans topp
18/1533  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN