img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 18/2
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-02-25)  

Torsdagen den 18/2 samlades, i Sunnersta Folkets Hus, en grupp bybor för samtal kring Gun & Eskil Åslunds förslag om att bygga en Allaktivitetshall i Stöndar. Närvarande på mötet var Gun & Eskil Åslund, Mikael Holmsten, Ulla Bolin, Tomas Sundberg, Karin Sell-gren, Martin Åslund, Tommy Åslund och Rolf Ronestjärna.

Rolf Ronestjärna hälsat inledningsvis välkommen och gav sedan lite bakgrundsfakta till det utlysta mötet. Därefter tog Gun och Eskil Åslund över och delade sin vision med att anlägga ett Allaktivitetshus vid Bettans Konferenscenter i Stöndar. I samband med pre-sentationen ritade Gun även upp en skiss på de positiva effekter som en hall skulle kunna innebära för bygden. På detta följde ett positivt och och givande samtal, där samtliga närvarande var rörande överens om hur stort det skulle vara om en Allaktivi-tetshall i Stöndar kunde bli verklighet.

Eskil Åslund visade därefter en broschyr på hur en 60X22 meter stor hall, i miljonklas-sen, ser ut. Mikael Holmsten pekade på det faktum att hallen skulle bli ännu mer attrak-tiv för uthyrning om den kunde vara 30 meter bred och de församlade instämde. Eskil lovade att ta fram ett nytt kostnadsförslag. Mikael, i sin tur, sade att han skulle kolla upp vad en utrullbar konstgräsmatta skulle gå på. Han trodde även att man eventuellt skulle kunna söka pengar till en sådan från Vattenregleringsfonden.

Ulla Bolin meddelade att hon och Bruno är fortsatt positiva till idén med en hall, men att dottern Anna hade aviserat om att eventuellt vilja ta över jordbruket och att hon i så fall kunde komma att ha synpunkter på förslaget att placera en eventuell hall strax direkt nedanför vägen vid Bettans. Någon i gruppen väckte då idén om att istället lägga hallen bortanför Bettans lägenhetslänga. Eskil lovade att kolla upp vem som äger den marken, eventuellt är det ju Bettan själv.

Avslutningsvis bildades en arbetsgrupp, bestående av Eskil & Gun Åslund, Karin Sellgren och Tommy Åslund. Beslutades även att tillfråga Stefan Strandberg att ingå som repre-sentant för Undroms IF. Ytterligare någon person kan även komma att ingå. Likaså be-stämdes att man skulle konsultera Thomas Larsson, på Holm, som har stor erfarenhet av att jobba med stora projekt. Det bestämdes även att arbetsgruppen för Stöndarpro-jektet kommer att träffas om ca 14 dagar, för att man ska hinna samla in all nödvändig information som behövs för man ska kunna arbeta vidare med projektidén.

 
 
Till sidans topp
18/1536  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN