img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 2 juni 2010
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-06-11)  

Onsdagen den 2/6 kl 19 samlades åter Arbetsgruppen för Allaktivitetshallen hemma hos Gun & Eskil Åslund. Närvarande den här gången var Eskil Åslund, Gun Åslund, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Karin Sellgren och Kristina Strand (första halvtimmen av mötet).

Rolf berättade inledningsvis att han, som man kommit överens om på föregående möte, hade kontaktat Jan Wikskär på Ronneby Brunn, Patrik Attini på Hotell Södra Berget i Sundsvall och Hans-Erik "Hacke" Näslund, projekledare i LRF:s projekt Företagsam Landsbygd. I samtliga samtal berättade Rolf om Stöndarvisionen och bad även personerna ifråga att nämna om Stöndar i sina nätverk. Han mailade också
Stöndarvisionen till Patrik Attini och Hans-Erik Näslund. Den sistnämnde visade sig särskilt intresserad av Stöndarvisionen och han berättade att han hade stött på fler platser som har ungefär samma problem och behov som Boteå har och som också de, med ljus och lykta, söker efter en entreprenör som skulle kunna skaka liv i en verksamhet som kanske går på tomgång. Hans-Erik gav också uttryck för att han skulle tycka att det var intressant att få dra igång ett projekt för att kanske kunna hitta en lösning för den typen av behov.
Rolf nämnde också om sitt telefonsamtal med Lena Dalgren, Leader i Sollefteå, och att denne berättat att man i den s k Leaderstyrelsen tror på Stöndarvisionen och att man även kan tänka sig att gå in och satsa ekonomiskt. Däremot anser man att Boteåparla-mentet inledningsvis ska söka hela projektsumman från Länsstyrelsens Bygdemedel och att man därefter ska ansöka från Leader om eventuellt resterande belopp. Rolf fick i uppdrag att börja jobba med en sådan ansökan.

Därefter skedde en viss rekapitulation av föregående möte (det möte då Lena Dalgren var på plats). Stöndarvisionen blöttes och stöttes därefter ytterligare ett par varv och det konstaterades bl a att man får vara tacksam om hallen enbart kommer att täcka sina egna kostnader. De församlade var även rörande överens om att Konferenscentret och den planerade Allaktivitetshallen är fullständigt beroende av varandra och att en byggnation inte kan komma i fråga förrän Stöndars framtid är säkrad. Likaså att vad som först och främst krävs är en framtida entreprenör av Stöndar, som blir själva motorn i Stöndarvisionen och i Allaktivitetshallen. Alla var eniga om att ingen vill vara med och bygga en Allaktivitetshall som riskerar att enbart bli ett monument för en vision som det sedan kom att visa sig inte ha någon som helst förankring i verkligheten. Rolf fick i uppdrag att kontakta Lena Dalgren och framföra Arbetsgruppens tankar. Samtidigt skulle han också stämma av om det är tillåtet att köpa begagnat till projektet och likaså om man kan skjuta på en byggnation efter det att man har fått en projektansökan beviljad.

Det bestämdes också att Rolf och Lennart ska försöka få till ett möte med Bettan Norberg så snart som möjligt. Tanken med mötet är att bl a stämma av med henne hur hon tänker sig en eventuell försäljning av Stöndar och om Arbetsgruppen, på något sätt, kan vara henne till hjälp när det gäller detta. Det samtalades också om att, när det framledes eventuellt blir lämpligt, försöka få Tidningen Ångermanland, Norrsverige och Land att komma och göra ett reportage om Stöndarvisionen, i hopp om att kanske kunna locka till sig en seriös entreprenör.

 
 
Till sidans topp
18/1530  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN