img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 15/4
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-04-17)  (Redigerad: 2015-09-15)

I torsdags kväll, den 15/4 kl 19.30, samlades åter arbetsgruppen för Aktivitetshallen hemma hos Gun & Eskil Åslund. Närvarande den här gången var Eskil Åslund, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna och andra halvan av mötet även Gun Åslund.

 

Detta möte kom i huvudsak att handla om den kostnadskalkyl som Tommy Åhlin tagit fram för markarbetena för Aktivitetshallen.
Så här ser den beräknade kostnaden för hallen ut i dagsläget (samtliga kostnader är ungefärliga och inklusive moms):

 

Hall (stommar + plåt) 1 031 000
Plintar 375 000
Markarbete 585 000
Elinstallationer 362 000
Sarg och läktare 215 000
Luftreningsmaskin 120 000
Ventilationsanläggning 50 000
Tillfartsvägar 50 000
Vatten & avlopp 50 000
Anslutningsavgift VHS 168 000
Barack med toaletter 50 000
Zeolit 50 000
Bygglov 80 000
Markinlösen + avstyckning 50 000
Summa kostnader 3 236 000

 

Det samtalades även en hel del om att tanken med hallen ju är att man ska kunna bedriva så många verksamhetstyper som möjligt och att just djuraktiviter kan komma att bli en betydande del av den verksamhet som kommer att bedrivas i hallen. Ett problem som funnits med i diskussionen, sedan allra första början, är just hur man ska kunna lösa allergifrågan. Rolf, som av styrelsen fått i uppdrag att jobba med den frågan, berättade att han har varit i kontakt med Allergiförbundet. Dessa pekade på det faktum att inga multihallar hittills har lyckats lösa allergiproblemen. Rolf har även varit kontakt med Dannero för att höra hur de har löst det hela. Det visade sig att de inte har hittat nån lösning än. Däremot jobbar de fortfarande med frågan och de tipsade om en Roger Sandström i Sollefteå, som tydligen ska ha en del idéer och även kontakter på området. Vid kontakt visade det sig att han, i sin tur, hade kontakt med ett företag som säljer luftreningsanläggningar, där man med hjälp av aktivt syre på ett effektiv sätt kan rena luft från olika typer av föroreningar. Han använder själv en sådan anläggning i sitt häststall med ett positivt resultat. Roger Sandström tipsade vidare om företaget Digitech Development AB i Älandsbro som importerar zeolit (en vulkanisk bergart med stor uppsugningsförmåga) från USA. Ett sådant material skulle kunna fungera att ha på golvet i hallen.
De närvarande enades avslutningsvis om att ett eventuellt byggande av en Aktivitetshall inte bör få stranda på om man lyckas att lösa allergifrågan eller inte.

 

Till sist bestämdes också att man skulle försöka få till ett möte med representanter från Leader till nästkommande vecka, för att kunna presentera den preliminära kostnadskalkylen och även få lite input och feedback.

 

Länkar till typ av reningsanläggningar som omnämns i referatet:

www.lfs-web.se/luftrenare_ozon.htm

http://www.luftrenare.se/luftrening (Sidan finns inte)

 

Länkar till information som beskriver bergarten zeolit:

sv.wikipedia.org/wiki/Zeoliter

www.nuvaren.se/node/7

 

(Redigerad 2015-09-15: Uppdaterade länkarna / E Hoppe)

 
 
Till sidans topp
18/1532  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN