img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die projekt Boteå Ut­veck­­ling & Sam­ver­kan (BUS)
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan

Kostnader för förstudie
Lönekostnader 64 000 kr
Övriga kostnader 16 000 kr
Summa 80 000 kr

Lönekostnader
Lön till ledare av förstudie (200kr/h X 243,53h) 48 699 kr
Sociala kostnader (31,42%) 15 301 kr
Summa lönekostnader 64 000 kr

Övriga kostnader
Hemsida för projektet
Gästföreläsare
Milersättning
Resekostnader + traktamenten vid studiebesök
Annonsering etc
Summa övriga kostnader 16 000 kr

Finansiering av förstudie
Sunnersta Folkets Hus (upplåtelse av lokal) 2 800 kr
Handlar'n i Undrom 1 000 kr
Bettans Konferenscenter 1 000 kr
Gjerswold Trädgård & Mark 1 000 kr
Eget arbete 18 200 kr
Summa egenfinansiering 24 000 kr

Eget arbete
Lennart Johansson, Ulf Lhådö & Kristina Strand
har samtliga lovat bidra med totalt 90h à 175 kr 15 750 kr
Rolf Ronestjärna ställer upp med 12,25h à 200 kr 2 450 kr
Summa eget arbete 18 200 kr

 
 
Till sidans topp
18/1541  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN