img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Ak­ti­vi­tets­hallsmö­te den 4/3
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-03-10)  

Igår kväll, torsdagen den 4/3, samlades projektgruppen för Aktivitetshallen hemma hos Gun & Eskil Åslund i ett par timmar.

Närvarande på mötet var Gun & Eskil Åslund, Ulla Bolin, Karin Sellgren, Thomas Larsson (speciellt inbjuden som konsult), Tommy Åslund, Stefan Strandberg och Rolf Rone-stjärna.

Eskil Åslund hälsade inledningsvis välkommen och gjorde sedan en tillbakablick på föregående möte, eftersom varken Stefan Strandberg eller Thomas Larsson var närvarande då.

Därefter redogjorde Eskil för sina efterforskningar, när det gäller den plats som Aktivitetshallen är tänkt att byggas på. Bettan Norberg äger idag marken, men även en viss del av Bruno & Ulla Bolins mark kan komma i anspråk för byggnationen. Bettan visade sig vara positiv till att sälja marken (hon skulle fundera vidare på köpesumma) och hon föreslog även att projektet också skulle passa på att ta över själva lägen-hetslängan, som då skulle kunna användas till omklädningsrum och duschrum.

Eskil hade kollat upp vad en större hall skulle kosta. Han hade tyvärr inte fått in alla anbud, men berättade att en hall, i storleksordningen 70X30 meter går på ca 2,5 miljon, inklusive moms och montering. Med övriga kostnader kommer det säkert att hamna nånstans över tre miljoner.

Thomas Larsson menade att det bästa kanske vore om ett antal personer i bygden istället bestämde sig för att köpa marken, för att därefter arrendera ut den till den eller de som ska driva hallen. Han sade sig själv vara öppen för att gå in som delägare, av själva marken, och trodde inte att det borde vara speciellt svårt att få fler att intressera sig.

Thomas tyckte också att vi skulle ta oss en rejäl funderare på att bygga hallen själva och att bygga den i trä istället för plåt, som det var tänkt från början. Man skulle då kunna försöka tigga ihop materialet från skogsägarna i området. Han trodde att ca 2 000 m2 bräder skulle räcka. Stommen bör man dock köpa från en entreprenör, och Mählers Smide AB i Näsåker kom på tal, för att få en fullgod bärighet. Tommy Åslund åtog sig att kolla med denne. Till detta kommer sedan även kostnaden för själva plåttaket. Tommy sade vidare att det finns en hel del grävare etc i bygden och att det inte borde vara nån omöjlighet att få fler att ställa upp och göra en ideell insats när det blir frågan om att gräva och gjuta hallens grund (Åtminstone till självkostnadspris, tillade Eskil). Man enades om att det också kommer att behöva göras en ritning (konstruktions-beräkning) och Gun och Eskil nämnde nåt om en bekant till dem som de kunde fråga. Det konstaterades att en viktig poäng, med att själva bygga hallen, är just det att man kan få upp antalet ideella timmar väsentligt, vilket alltså skulle kunna finansiera projektet lättare. Nackdelen med att bygga i trä, är ju dock att materialet behöver kontinuerlig skötsel och underhåll.
Frågan om vad som gäller för eventuellt bygglov ställdes också och Karin Sellgren fick i uppdrag att kolla upp detta.

Även frågan om vem som ska äga hallen, efter avslutat projekt, togs slutligen upp. Nån föreslog Boteåparlamentet och jag uttryckte tveksamhet, eftersom Parlamentets medlemmar byts ut med jämna mellanrum. Thomas föreslog att man kunde göra hallen till en ekonomisk förening och att byborna kunde gå in och satsa en valfri summa pengar (ungefär som Macken alltså). Undroms IF nämndes också i diskussionen.
Nästa möte kommer att hållas måndagen den 15/3 kl 19.30 hos Gun och Eskil i Gålva.

 
 
Till sidans topp
18/1535  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN