img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

Referat från Pro­jek­tidémö­te den 4/2
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
(2010-02-25)  

Torsdagen den 4/2 ägde ett Projektidémöte i Botatonhuset, dit de som kommit in med olika projektidéer var inbjudna. Närvarande var Clare Henshaw, Catarina Edén, Tomas Eklund, Gun & Eskil Åslund, Maria Norgren, Bo Kramsjö, Sahibi och Rolf Ronestjärna.

Rolf Ronestjärna hälsade inledningsvis välkommen och drog lite av bakgrunden till varför Leaderstyrelsen i Boteå hade inbjudit till kvällens möted. Sedan fick de för-samlade ge en kort presentation av sig själva, för att därefter ges tillfälle att presen-tera sina olika projektförslag och idéer.

Gun- & Eskil Åslunds projektidé om Stöndar:
Gun & Eskil Åslund har en vision om att Bettans Konferenscenter skulle kunna bli ett nav i Boteåbygden. Genom att utveckla restaurangdelen, och anlägga en asfalterad plan vid vägen, skulle anläggningen kunna bli ett ställe där den långväga lastbilstrafiken stannar till. Tanken är att restaurangen i sig skulle vara självbärande, likaså boendedelen. Restaurangen skulle, så långt det är möjligt, dessutom servera lokalproducerade livs-medel.
Själva konferensdelen skulle bestå av ett utbildningslag, som skulle jobba med olika typer av utbildningar. Man skulle t ex kunna få lära sig hur man mjölkar kor och likaså hur man gör ost och messmör. På somrarna skulle man kunna bedriva sommarskola för elever som behöver läsa in ämnen.
På området skulle det kunna byggas en aktivitetshall, med möjlighet till t ex ridupp-visningar och olika tävlingar. Man skulle också kunna anlägga olika typer av tävlings-banor och kanske även en äventyrsbana.
I anslutning till anläggningen skulle man också kunna bygga en flisanläggning (eller också skulle den nuvarande värmeanläggningen på Stöndar kunna konverteras), där mark-ägarna kunde få avsättning för sly och restprodukter från skogsavverkningen. Denna värmeanläggning skulle t ex kunna förse både Stöndar och Vallänge Servicehus med värme. Det skulle även kunna finnas en butiksdel med försäljning av t ex billigt djur-foder och tillbehör till lantbruket. Projektet skulle kunna engagera bygdens ungdomar och t o m uppmuntra dem att stanna kvar.

Catarina Edéns projektidé om ett Historiens Hus i Boteå:
Catarina Edén har en idé om att man skulle kunna ha ett hus eller en plats dit framför-
allt barn och ungdomar kunde få komma, och på ett pedagogiskt sätt, uppleva en historisk miljö. Det kunde också bli ett utflyktsmål för skolor och barnfamiljer. Där skulle man kunna få lära sig hur det gick till förr och man skulle även, på ett lekfullt sätt, kunna få prova på själv. På gården skulle det också kunna finnas djur.

Tomas Eklunds projektidé om en bybank:
Tomas Eklund har funderat i de banorna att bygden egentligen borde ha en alldeles egen bank, där det handlar om att bankens medlemmar lånar ut pengar till och lånar pengar av varandra. Tomas lovade att själv gå vidare i frågan och därefter återvända med besked om det överhuvudtaget skulle vara möjlight att starta och driva en en bybank.

Clare Henshaws turistprojektidé:
Clare Henshaw har en tanke att huset hon äger i Grillom ska kunna bli en plats dit turister från England och t ex Nederländerna ska komma och bo på ett enkelt och naturnära vis. Under vistelsen i Boteå ska besökarna kunna ta del utav valfria fritids- och äventyrsaktiviteter, såsom hästridning, jakt, fiske, skoteråkning, fotvandringar, svamp- och bärplockning.
Med sin verksamhet vill Clare kunna visa att det faktiskt går att leva ett dynamiskt och fullvärdigt liv på landet, med vildmarken vid husknuten. Hon har själv målat det aktu-ella huset invändigt och dekorerat det med sin egen konst och hon räknar med att kunna ta emot sina första gäster julen 2010.

Haseeb Shahibis projektidé om slakteriverksamhet:
Sahibi har fortfarande planer när det gäller att sälja halalslaktat kött. Han har kommit i kontakt med ett företag i Stockholm, som skulle kunna tänka sig att göra en satsning på dessa breddgrader. Sahibi har även fortsatt kontakt med ett slakteri i Ullånger och han söker just nu efter en lämplig lagerlokal i Boteå. Han skulle även kunna tänka sig att be-driva annan form av matproduktion om så vore möjligt.
Sahibi uttryckte även ett önskemål om bättre kontakt med de boende på andra sidan älven och att en bro eller färja givetvis skulle innebära en stor skillnad.

Maria Norgren & Bo Kramsjös reflektioner:
Maria Norgren & Bo Kramsjö underströk vikten av att ett framtida projekt måste vara miljömässigt godtagbart för en "gedigen och hållbar bygd" och överrensstämmande med bygdens profil och önskemål. De ansåg vidare att man först och främst måste utveckla och ta tillvara på de tillgångar som redan finns i bygden, i form av t ex jord och skog.

 
 
Till sidans topp
18/1537  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN