img
Allt om
LEA­DERP­RO­JEK­TET
logo
Bild: (Leader)
Redaktör: Rolf Ronestjärna
Här kan du läsa allt om Leaderprojektet.
Slutrapporten finns som pdf - länk nedan.
Klicka på ett val till höger för att läsa en tidigare artikel.

In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Välj artikel:
(Senaste överst)
Slut­rap­port
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 2/6
Pro­jektmö­te Stön­darp­roj. 20/5
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/4
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 22/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 15/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 4/3
Pro­jektmö­te Ak­ti­vi­tets­hall 18/2
Pro­jek­tidémö­te 4/2
Rapport Förs­tu­die
In­fomö­tet 28 jan i Sun­ners­ta FH
Ansökan om förs­tu­die (BUS)
Fi­nan­sie­ring av förs­tu­die (BUS)
Inbjudan till in­fomö­te 28 jan
Av: Rolf Ronestjärna  (2010-04-01)  

 
img
Foto: R Ro­nestjär­na

På kvällen, torsdagen den 28/1, inbjöd Boteåparlamentet till ett informationsmöte för det Utvecklingsprojekt som man hoppas kunna dra igång senare i år. Ett drygt 50-tal bybor hade hörsammat inbjudan till Sunnersta Folkets Hus.

Inledningsvis hälsade Kristina Strand de församlade välkommen och presenterade därefter styrelsen, som under januari-mars kommer att arbeta med förstudien till det planerade Utvecklingsprojektet. Styrelsen består, förutom av Kristina själv, även av dess ordförande Lennart Johansson, Ulf Lhådö och Rolf Ronestjärna. Den sistnämnde kommer för övrigt att vara anställd på halvtid av Boteåparlamentet, under det att förstudien pågår.

Därefter tog Lennart Johansson över och informerade först om kvällens upplägg och fortsatte därefter att berätta om bakgrunden till det anordnade informationsmötet, d v s den positiva process som startade i bygden i samband med att Kalknäs skola drabbades av ett nedläggningshot 2007.

Efter det presenterade Rolf Ronestjärna den ansökan och handlingsplan som ligger till grund för själva förstudien. Sedan var det dags för kvällens huvudpunkt i programmet, nämligen Lena Dalgrens presentation av Leaderprojektet och de kriterier som gäller för ansökan om projektbidrag. Lena Dalgren, som idag har en 20%-ig tjänst som verksamhetsledare i Sollefteå Leader, berättade även om ett par lyckade projekt som genomförts på andra håll i landet.

Efter en frågestund informerade Ulf Lhådö om Mackens framtid (för mer detaljer om Macken, klicka på länken i Parlamentet-menyn). Därefter fortsatte samtalen runt kaffeborden. Avslutningsvis samlades de som fanns kvar åter i samlingslokalen för vidare samtal och ett par projektidéer vädrades av några mötesdeltagare innan mötet avslutades.

 
 
Till sidans topp
18/1539  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2021 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå UtvecSlutrapport
BoteåparlamProjektmöte 
Leaderprojek pilProjektmöte 
Mötesprotok pilProjektmöte 
Om Parlament pilProjektmöte 
Vallänges f pilProjektmöte 
Projektmöte 
Projektmöte 
Rapport Förs
Infomötet 28
Ansökan om f
Finansiering 
Inbjudan till
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN