img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 26 augusti 2007 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Erik Sundberg, Rolf Ronestjärna, Märith Löfgren, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Rickard Strand, Dag Sjögenbo, Cecilia Sundström & Märit Stattin.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat och hälsade de nya medlemmarna i Boteåparlamentet varmt välkomna. De var speciellt inbjudna för att i förväg få lite information om vad uppdraget innebär och känna sig för när det gäller vilka arbetsgrupper som kan vara intressanta. Mötet inleddes med att de nya fick läsa igenom stadgar och verksamhetsplan.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll sammanfattades av sekreteraren och redovisningen godkändes.

 

§ 5 Kassören rapporterade att bokslutet är utfört. Det gångna räkenskapsåret innebar ett underskott. Det finns ändå pengar kvar i kassan och dessutom öronmärkta pengar kvar för Botebladet som räcker för flera år framåt. Detaljerad redovisning kommer att ske på Byatinget. Pia Hedberg har fått information om att kommunen återinfört bidraget ”Byapengen” och Erik Sundberg kommer att undersöka det och i så fall ansöka.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Botebladet är på gång. Presstopp den 7 september. Rolf Ronestjärna meddelar att detta nummer i princip är fullt.

 

Butiksrådet: Parlamentet uppvaktade vid invigningsveckan hos de nya handlarna. Fler behövs till denna grupp.

 

Välkomstpåsar; Pia har fortfarande inte fått någon lista, men kommer att ligga på för att få den. Istället för att göra hembesök och berätta om bygden föreslog några av de relativt nyinflyttade att Parlamentet i stället skulle ordna en inflyttningsfest med information från bland annat föreningar. Det vore bra som ny att få lite sådana kontakter. Det bestämdes att Parlamentet, i samband med Byatinget, skulle ordna en liten festlighet. De nyinflyttade bjuds in bland annat genom Botebladet där de som flyttat in de senaste åren blir speciellt välkom-nade. För att ordna med arrangemanget, som får bli lite begränsat detta år p g a tidsbrist, valdes en arbetsgrupp bestående av Ulf Lhådö, (sammankallande), Richard Strand, samt Pia Hedberg som står för det administrativa runt Byatinget.

 

Två av de arbetsgrupper som funnits tidigare kommer att avslutas: loppis - för det finns så många redan, samt gatubelysningen i Undrom - för den åtgärden är redan utförd.

 

Föreningssamverkan: Möjlighet finns att meddela på Botebygdens hemsida om olika arrangemang. Något nytt möte har inte skett. En skördefest planeras under september.

 

Kunskapsbank, hus till salu: Lennart meddelar att det finns ett 10-tal hus till salu. Har ni kunskap om hus som är till salu, eller kan bli det, ring honom eller Tommy Ledin.

 

Stranden i Undrom: Ulf Lhådö berättar att det går bra med driften för Boteå båt och Bad. De har dock pengar för bara några år framåt och det vill till att börja samla ihop mer i tid.

 

Uthyrningslägenheterna i Undrom och Björkå: Just nu är läget stabilt för lägenheterna i Undrom. Där finns det för närvarande kö.

 

Hantverksmässa: En av de nya ledamöterna väckte frågan om att ordna en hantverksmässa för alla de i Botebygden som tillverkar olika hantverk, både professionellt och på hobbybasis. Mötet bestämde att tillsätta en grupp som arbetar med arrangemanget, som planeras till någon gång i slutet av oktober då det börjar bli lite mörkt och trist och då behov av julklappstips kan kännas mer aktuellt. Plats: Sunnersta Folkets hus. Laila Lindholm och Cecilia Sundström håller i trådarna för arrangemanget. Annons i föreningsnytt.

 

§ 7 Skolan. Lennart Johansson berättade om det arbete som ”akutgruppen” har utfört under sommarmånaderna. Arbete har bedrivits utåtriktat och bestått i:

 

- Kontakter med politiker, både från Barn- och skolnämnden samt med ledande politiker som t ex Elisabeth Lassen.

 

- Kontakter med ledande tjänstemän inom ekonomi och Solatum, Bostadsbolaget.

 

- Enkät till berörda föräldrar.

 

- Kontakter med massmedia, både tidningar och lokalradion. Även Mitt Nytt har hört av sig för att eventuellt göra ett inslag under hösten.

 

- Kontakter med olika myndigheter och andra aktörer när det gäller t ex friskoleverksamhet.

 

- Kontakter med barnfamiljer för att underlätta en eventuell inflyttning genom att söka lämpliga hus.

 

- Försök att se över möjligheterna att förlägga olika projekt som t ex ”Idrottslyftet” eller bygdeutveckling till skolan för att få en bättre ekonomisk grund.

 

Senaste mötet med berörda politiker och tjänstemän var den 16 augusti.

 

Frågeställningar som man nu arbetar vidare med är:

 

- att hitta möjliga verksamheter som kan använda delar av lokalerna i skolan och det därigenom bli mer ekonomiskt fördelaktigt för kommunen.

 

- att se över hur man skulle kunna pressa kostnaderna för driften.

 

Planerade möten för gruppen är med Jan Röhlander, onsdagen den 29 augusti, med syftet att undersöka om möjligheterna att ansöka om EU-bidrag för bygdeutveckling. Dessutom planeras ett stormöte den 5 september med den långsiktiga gruppen som arbetar med frågor om t ex skolan profilering.

 

För att ytterligare lyfta fram bygdens förtjänster, (vilket Botebladet inriktning i och för sig alltid har varit), planeras en ”annonsbilaga” i nästa Boteblad. Ett antal välkomnande sidor med bygdeinformation kopplat till utförlig information om hus till salu. Presstopp den 20 november. Det är viktigt att inte glömma att det även är viktigt att försöka få företag till bygden.

 

Samarbete med mäklare och en ”mall” för annonsering av hus till salu som är fri att använda för den som vill var idéer som diskuterades vid mötet.

 

Kampviljan är stark för att ha skolan kvar i bygden oavsett driftsform och sammanlagt har ca 1 000 timmar värdefull fritid lagts ner av engagerade människor i bygden när det gäller skolan och framtiden.

 

§ 8 Byatinget blir den 28 oktober klockan 16.00 på Bettans. Inbjudan och information som vanligt via Botebladet.

 

§ 9 Övriga frågor: Rickard Strand tipsade om att det i lördagens tidning finns en tävling som går ut på att man skickar in vackra fotografier på sin hemby med motivering om varför det är så trevlig just här. Senaste anmälningstid den 15 september. Han uppmuntrade alla att skicka in bidrag för priset är att Tidningen bjuder på en byafest för upp till 100 personer.

 

§ 10 Framtida Parlamentsmöten: 30 september 18.00, Byating den 28 oktober 16.00, samt möte den 25 november 18.00. Samtliga på Bettans Konferenscenter.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet. Efter mötet fortsatte diskussionerna vid fikaborden då vi avnjöt Bettans sagolika smörgåstårta.

 

Justeras

 

Rolf Ronestjärna                            Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1664  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN