img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2019-01-27
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-03-12)  (Redigerad: 2019-09-03)

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 27 januari 2019

 

Närvarande: Pia Hedberg, Ingrid Viking, Lars Blomén, Per-Erik Bergstrand, Karl Gös­ta Gokisvari, Nicole Pieren-Broekema, Ilona Nilimaa, Tobias Nilimaa och Rolf Ronestjärna.

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.

§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll, som var från Byatinget, gicks igenom och godkändes.

§6 Ingen ekonomisk redovisning fanns att tillgå. Däremot kunde meddelas att ansökan om 50 000 kr till Botebladet hade beviljats från Boteå med flera församlingars stiftelse.

§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
-  Rolf Ronestjärna berättade att Botebladet fortsättningsvis kommer att tryckas i färg och till samma kostnad som tidigare.
-  Boteå Utvecklingsgrupp (BUG), som ligger under Boteåparlamentet och som startades i samband med nedläggningshotet över Kalknäs skola, har varit vilande under ett antal år. I februari 2018 påbörjades ett nytt bygdeutvecklingsarbete i Boteå, initierat av Lokal Utveckling i Sollefteåbygden (LUS). Ett antal personer har under året samlats och samtalat om hur man på bästa sätt ska kunna utveckla bygden. Efter eget önskemål har nu verksamheten införlivats under Parlamentet och man kommer fortsättningsvis även kalla sig för Boteå Utvecklingsgrupp. Gruppen kommer dock att sköta och ansvara för sin egen ekonomi.
-  Marlén Häggblad har sagt sig vara beredd att ta över ansvaret för den årliga Hantverksmässan efter Laila Lindholm. Mötet kom fram till att det även vore bra om någon ur Parlamentet kunde vara med och dela på ansvarsbiten för mässan.
-  När det gäller Parlamentets hemsida, på www.botea.se, konstaterades det att det finns ett behov av att bygdens föreningar uppgraderar sina uppgifter på hemsidan. Likaså uttrycktes ett önskemål om att det bör finnas tydliga länkar till Boteås hemsida "boteåbygden" ute på Facebook.
-  Beslut togs att bjuda in Butiksrådet till ett kommande möte.                                          

§8 Övriga rapporter.
-  Inga övriga rapporter fanns att redovisa.

§9 Skrivelser.
-  Ett rop på hjälp hade inkommit från Sunnersta Folketshusförening. Föreningen behöver hjälp att vaska fram en ny styrelse för att överhuvudtaget kunna fortsätta bedriva verksamhet. Beslut togs att Parlamentets ledamöter skulle försöka hjälpa till att ragga en ny styrelse och framförallt en ny kassör.

§10 Övriga frågor.
-  Pia Hedberg berättade att Parlamentet, via assistans av några Parlamentsledamöter, hade fixat en julgran med belysning till Vallänge särskilt boende. Beslut togs att även fortsättningsvis ta ansvar för att boendet har en julgran varje år.

 -  Beslut togs om att årets Kakfrossa går av stapeln lördagen den 6 april kl 14-16 och att man även ska inbjuda de nyinflyttade till mingel från kl 13.30. En artikel kommer dessutom att publiceras i Botebladet inför Kakfrossan.

 -  Nicole Pieren-Broekema gav som förslag att man skulle kunna ha ett samarrangemang mellan Kalknäs skola och Boteå Bibliotek. Likaså gav hon som förslag att man skulle kunna starta ett "miniparlament" bland eleverna på skolan. Nicole fick i uppdrag att kolla med skolan om möjligheten för detta.

-  Pia Hedberg nämnde om att det finns möjlighet för elever och föräldrar på Kalknäs skola att hålla i både program och fikaförsäljning på Para Hembygdsgård under sommaren. Nicole fick i uppdrag att även kolla upp detta med skolan.

§11 Nästa möte äger rum söndagen den 3/3 kl 16.

§12 Mötet avslutades.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                    Ilona Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1787  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN