img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 november på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Kerstin Sjögenbo, Kristina Strand, Erik Sundberg.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från Byatinget godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar att 4 prenumerationer på Botebladet inkommit. 2650 kronor har betalats in efter försäljning av almanackor. 85 kronor har skänkts i kollekt till Botebladet. Laila Lindholm meddelar att utomhuspingisbordet nu har kommit till Kalknässkolan så fakturan kommer att skickas över snart.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: 30 böcker inköpta, vilka det är kommer att läggas ut på hemsidan. Tisdag före jul kommer det att serveras glögg och pepparkakor och vara bokloppis på biblioteket. Sedan är det stängt till efter trettondagshelgen.

Botebladet: Fullmatat nummer på väg ut snart.

Boteåalmanackan: Bilder och texter i princip klara. Ska bli helt klart nästa vecka. Arbetsgruppen har som vanligt gjort ett fantastiskt jobb. Mycket bra att även finansieringen redan är klar.

Boteå Utvecklingsgrupp/BUG: På senaste mötet berättade Hans-Erik Näslund om erfarenheter från arbetet i Docksta samt om bidragsvägar. För att göra BUG's arbetsinriktning mer känd kommer Ulf Lhådö att informera om gruppens arbete på www.botea.se.

Föreningssamverkan: Planerar ett möte i januari.

Hantverksmässa: Som vanligt ett trevligt arrangemang. Tretton utställare, kunder kom i vågor och supergott fika som sponsrade klassresa för Kalknäselever.

Hemsidan: Erik Hoppe och Kerstin Sjögenbo efterlyser längre texter för publicering på webben. Besöksantalet på www.botea.se stiger hela tiden. Fortfarande behövs det fler till reaktionsgruppen, alla intresserade är välkomna att höra av sig.

Hus till salu: Blocket-annons på gång. I samband med det bör det vara aktiviteter även på www.botea.se gärna med foton på eventuella nya hus på marknaden. Kristina Strand lovade framföra det till övriga i arbetsgruppen.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Ska välkomstkuvertet leva kvar? I så fall måste det jobbas aktivt med detta, vi bestämmer hur det blir i januari.

 

§ 7 Övriga rapporter. Bo Asplund berättade om det öppna mötet om landstingets framtid på Hullsta Gård. Indragningar är på gång. Det är synd att den kapacitet som finns i Sollefteå bland annat när det gäller operationssalar inte utnyttjas fullt ut. Botatons "nätverk" för alla bygdens kvinnor har haft en upptaktsträff. Det blir olika temakvällar framöver. Annonsering kommer att ske på Handlarna och på www.botea.se inför varje tillfälle. Vad som står på programmet utgår ifrån vad de som deltar vill veta mer om eller utvecklas inom.

 

§ 8 Övriga frågor. Ungdomsdialog på gång på Kalknäs skola. Politiker från fritidsförvaltningen och tjänstemän kommer för att lyssna av vad bygdens ungdomar från 10 år och uppåt tycker. Bo Asplund meddelade att han inte längre kommer att vara engagerad i Byavakten. Lars Blomén berättade att hans villa som är renoverad med återvunnet material är med i tävlingen Sveriges finaste villa på tidningen Vi i Villas hemsida. Bloméns planerar att ha öppet hus för att visa villan den 1 december 11-14 och bjuda på glögg och pepparkakor. Alla som vill får gärna rösta på den på viivilla.se, tävlingen pågår till den 9 december.

 

§ 9 Kommande möten. På Sunnersta folkets hus klockan 16.00 den 27 januari 2013.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet med att tacka Bettan och Sem Norberg för alla de år de drivit Bettans konferenscenter. Pia överlämnade en blomsteruppsättning och hela Boteåparlamentet tackade varmt de duktiga företagarna som nu kan gå i en väl förtjänad pension.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1511  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN