img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 3 oktober 2010 på Bettans kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Andreas Blomén, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Erik Sundberg, Kerstin Sjögenbo, Fredrik Åslund, Rickard Strand och Pernilla Landberg.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att en kollekt från kyrkan lämnats till verksamheten. Några prenumerationer har kommit in och utgifter för tryckning och utskick av Botebladet samt hemsidan har betalats.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Biblioteket: Har haft Öppet Hus 12 september med bokloppis, underhållning, tipsrunda, servering av korv mm. Nya böcker är inköpta. Ev. blir det start för stickkväll den 19 oktober.

 

Botebladet: Deadline fredag den 14 november.

 

Boteå Bysamverkan: Ska ha möte den 10 oktober för att bilda förening.

 

Boteå Båt och bad: Frågan har ställts till Undroms IF om de kan delta i skötseln av stranden.

 

BUG: Uppdatering av hus till salu skedde på mötet. Annons läggs ut på Blocket igen.

 

Hantverksmässan: Just nu är det 16 anmälda utställare, sker den 6 november på Sunnersta Folkets Hus och tiden är mellan 11-15. Även här blir det underhållning och en skolklass står för fikat.

 

Hemsidan: Erik Hoppe efterlyser hjälp med att göra hemsidan uppdaterad men nya evenemang innan den läggs ut publikt. Rolf skickar länken igen för vidarebefordran via Märith. Gå in och lägg in information, eller maila till t.ex. Fredrik Åslund.

 

Leaderprojektet: Gruppen kommer snart att ta nya tag.

 

Vallänget: Tas upp på politikerträffen som planeras till våren 2011.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Uppdatering pågår av föreningslistan. Kakfrossan ägde rum den 2 oktober, många kakor och 50-60 besökare. Kvarvarande kakor skänktes till de som bor på Vallänge. En checklista utformas för vad som behöver göras inför evenemanget och förvaras tillsammans telefonnummer till de som brukar baka. Arbetsgruppen tar tag i det. Annonsering föreslås ske förutom via Botebladet, även via affischer och via hemsidan. Förslag framkom på att göra en "bakbok" med recepten, kanske något för hemsidan? När räkningen från Handlar blivit betald så finns det kvar pengar från det folk skänkte vid kakfrossan. Behållningen bestämde mötet ska bli en grundplåt till bränsle mm för de som kommer att jobba med Bysamverkan.

 

§ 7 Byating. Äger rum på Bettans konferenscenter 16.00 den 31/10. Servering av smörgåstårta. Pia gör verksamhetsplan och berättelse samt kollar om revisorerna ställer upp inför nästa år. Rolf gör affischer som sätts ut en vecka innan.

 

§ 8 Övriga rapporter. Loppis på Sunnersta Folkets Hus den 25 september, Bra arrangemang, varierande försäljning och resultat. Uppföljning planeras till våren.

 

§ 9 Kommande möten. Byating 31/10, Parlamentsmöte 21/11. Båda tillfällena klockan 16.00 på Bettans konferenscenter.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Dag o tid som ovan                           Justeras

 

...................
Märith Löfgren    Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1633  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN