img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 30 sep­tem­ber 2007 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Rolf Ronestjärna, Märith Löfgren, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Richard Strand och Stig-Göran Lindberg.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes.

 

§ 5 Ingen rapport från kassören vid detta möte.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Botebladet: Presstopp i senare delen av november.

 

Välkomstfest nyinflyttade: Se mer under punkten om byatinget.

 

Föreningssamverkan: Skördefesten har ägt rum.

 

Kunskapsbank, hus till salu: Under arbetet med skolan har flera engagerat sig, bland annat Claire Sjölander och Kris-tina Strand. De har i sin tur engagerat andra boteåbor som aktivt kommer att gå ut i de olika delarna av botebygden och inventera tillgången till bostäder som passar för bland annat barnfamiljer.

 

Hantverksmässa: Laila Lindholm berättar att nio hantverkare hittills anmält intresse. Det är inte bara försäljning som kan komma ifråga, det finns också en möjlighet att visa olika tekniker som används vid hobby/hantverksarbete. Eventuellt blir det även frågan om någon typ av underhållning. Datum 3-4 november, plats Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 7 Skolan. Lennart Johansson berättade om det arbete som bedrivits sedan augustimötet.

 

Jan Röhlander var här och EU-projekt diskuteras. Det som går att söka nu är medel för tillväxtrelaterade projekt som riktas in på företagsamhet. Strängare krav kräver mer finansiering av näringslivet (50 %). Olika idéer diskuteras.

 

Stormötet den 5 september, med den långsiktiga gruppen och akutgruppen, resulterade bland annat i att de båda grupperna slogs ihop. Ett blad med information om skolan har utarbetats.

 

En ny hemsida håller på att utformas av Fredrik Åslund.

 

Vid föräldramöten den 18 september, för förskoleklass till sjätteklass, samt 24 september, för förskolan, har Lennart Johansson deltagit och berättat om det mycket aktiva arbetet med att rädda skolan kvar i bygden.

 

Ansökan om ”Idrottslyftet” är inskickad.

 

Annons på Blocket, där Botebygden söker barnfamiljer under hus till salu, har arbetats fram av Claire Sjölander och Kristina Strand. Den sattes in den 23 september och flera barnfamiljer har svarat och visat intresse.

 

I samband med arbetet med skolan uppstår en del små utlägg. Parlamentet beslöt att t ex porto, för utskick av några nummer av Botebladet, och annonskostnader på Blocket är något som Parlamentet kommer att ersätta. Utlägg redo-visas till kassör Erik Sundberg.

 

Skolgruppen har nytt möte den 1 oktober. Den 9 oktober tas beslut i skolnämnden om hur besparingarna kommer att ske.

 

§ 8 Byatinget blir den 28 oktober klockan 16.00 på Bettans. Ulf Lhådö berättade om arbetet med arrangemanget. Underhållning planeras och föreningarna kommer att kontaktas av Ulf Lhådö och Richard Strand. Nyinflyttade kommer att bjudas in särskilt till evenemanget via annons i Föreningsnytt lördagen den 27/10 och via affischering. Detta ordnar Ulf. Pia Hedberg berättade att en ledamot i Parlamentet har sagt ifrån sig sitt uppdrag och att nästa person på listan kommer att kontaktas. Pia skriver på verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

 

§ 9 Övriga frågor: Adresslistan över medlemmarna i Parlamentet är uppdaterad och den kommer att skickas ut via mail så snart som möjligt.

 

§ 10 Framtida Parlamentsmöten: Byating den 28 oktober klockan 16.00, samt möte den 25 november klockan 18.00. Plats: Bettans Konferenscenter.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

 

Rolf Ronestjärna          Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1663  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN