img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 26 januari 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Blomén, Lars Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar att det kommit in 10 prenumerationer på Botebladet och 180 kronor från bössa på Handlarn. Sollefteå kommun har betalat ut 15 000 kronor i bidrag för 2013 till biblioteket. Utgifter har varit 1489 kronor för porto för Botebladet och det ligger fakturor för tyckning av Botebladet 2554: -, för tryckning av almanackan 4250: -, Dahlbergs bokhandel 394: - och så vill Handelsbanken ha 1104 i avgifter.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Bokinköp är på gång. Statistiken när det gäller utlåning har varit bra.

Butiksråd: Insamlingen till Handlarn ger fortfarande ringar på vattnet. Sedan slutdatumet på insamlingen har det fortsatt att komma in pengar till Boteparlamentets konto så kassören planerar att betala ut ytterligare 800 kronor till Handlarn i nästa vecka. Det har även varit några som vänt sig till butiken och velat betala direkt till dem eftersom tiden för insamlingen var slut. Märith läste upp ett mail från en Lidingöbo som var imponerad av insamlingsresultatet. Personen med anknytning till bygden framförde vikten av att vi alla försöker förlägga en större del av våra inköp hos Handlarn.

Föreningssamverkan: Flera föreningar träffades den 13 januari och en av frågorna var om det fanns intresse av att ha en möteslokal i Botatonhuset. På det sättet så används huset oftare och om det även städas och görs i ordning lokaler för förvaring av kontorsmaterial en trappa upp så skulle även det öka användningen. Kanske Boteåparlamentet kan ha sina möten där i framtiden?

Hemsidan: Alla påmindes om att lägga ut aktiviteter eller på andra sätt bidra till att hålla hemsidan levande.

Hus till salu: Det rör sig på fastighetsmarknaden, bland annat är en barnfamilj på ingång till trakten. Kom ihåg att tipsa gruppen och ge förslag på hus till salu till redaktionen för hemsidan www.botea.se

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Den 22 mars blir det kakfrossa och välkomnande av nyinflyttade på Sunnersta Folkets hus. Baka gärna och lämna ett bidrag du med!

Verksamhetsplanen är inte uppdaterad ännu, men när det är klar kommer den att skickas ut samt läggas ut på webben.

 

§ 7 Övriga rapporter. Medborgardialog har hållits 4 december 2013 på Kalknäs skola, då deltog John Åberg, Jerry Mähler och Gunder Lidén. Vid mötet berättade man att det har tecknats ett nytt hyreskontrakt för Vallänget för 5 år framåt och även hemtjänstens situation och kommunens övertagande av hemsjukvården var uppe på agendan.

Boteå Båt och Bad berättade att stormen Ivar ställt till det på stranden, bland annat så blåste den nya scenen delvis sönder och elförsörjningen skadades.

Under våren kommer det att vara flera musikcaféer på Sunnersta Folkets Hus med Holmsten och Trio som arrangör och kompband. Först ut är Mikael Bergström och Patrik Forslund från Örnsköldsviksbandet Pink Hink. Sedan kommer den välkända sångerskan Helen Sjöholm att uppträda med sin kusin Maria Lundberg den 12 april. Biljetter till förköpet kommer att finnas på Handlarn och turistbyrån i Sollefteå. Artisten till vårens sista café är ännu inte officiell. Vad månde bliva?

Söndagen den 9 februari klockan 17:30 är det Byavaktens årsmöte. Alla är välkomna!

 

§ 8 Övrigt. Det finns en idé om att hålla den socialdemokratiska valvakan på Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 9 Kommande möten. Mötet i slutet på februari ställs in. Nästa möte blir den 30 mars klockan 16:00 på Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1500  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN