img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 20/5 2012 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Pernilla Landberg, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Benjamin Ronestjärna, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Kristina Strand och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar via mail att sedan sista mötet har 6 prenumerationer på Botebladet betalats in.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Nya böcker inköpta. Titlarna kommer att finnas på hemsidan.

Botebladet: Annonsplats finns, i övrigt är numret fyllt. Tryckning sker 28/5.

Boteå Utvecklingsgrupp/BUG: Deltar via Pia Hedberg, (samt eventuellt med förstärkning av fler ur gruppen), vid PRO-möte under dagtid på onsdag till veckan. På mötet kommer en politiker, John Åberg, ordförande för Vård- och äldrenämnden att delta och en prioriterad fråga på dagordningen är Vallänge. Behovet av t.ex. ett medborgarförslag när det gäller framtiden diskuterades vid parlamentsmötet.

Butiksråd: Pia Hedberg har lämnat över en orkidé för att gratulera till de första 5 åren som det nuvarande ägarparet drivit Handlarn.

Föreningssamverkan: Möte den 28 juni, förmodligen på Stranden. På agendan är en sista koll inför Botefestivalen.

Hemsidan: För att marknadsföra http://www.botea.se kommer en blänkare om sidan i nästa Boteblad. För att ytterligare visa att sidan finns så kommer Erik Hoppe att sätta upp affisch med samma innehåll. Fortsätt lägga in aktiviteter och annonsera ut grejor på Anslagstavlan. Alla bidrag är välkomna. Kanske kan "cupper" och matcher läggas ut också?

Hus till salu: Vid mötet fördes en diskussion över hur gruppen ska kunna aktiveras ännu mer inför framtiden.

 

§ 7 Övriga rapporter. Benjamin Ronestjärna har kollat kostnader för arkivering. För medlemmar kostar det 300 kronor för en hyllmeter och sedan 150 kronor för varje ytterligare hyllmeter. Vid kontroll av det som finns sparat sedan tidigare har det visat sig att skrivelser och protokoll inte är utförda på ett sådant sätt att det är arkivbeständigt. Mötet beslöt att inte upprätta ett avtal om arkivering med föreningsarkivet. Byavakten rullar på och ska ha styrelsemöte inom ett par veckor. På lördag planerar Boteå Båt och Bad att lägga i bryggorna vid stranden. Botebladets prenumerationskrets kommer att utöka i och med att distribution även kommer att ske till 6-7 universitet.

 

§ 8 Skrivelser. Inbjudan till nationaldagsfirande i Sollefteå. Boteåbygden satsar krutet på Boteåfestivalen istället.

 

§ 9 Övriga frågor. Utvecklingen av Kalknäs skola och dess framtid diskuterades livligt. Lennart Johansson kommer att göra en artikel i nästa Boteblad om att vi har vänt trenden en gång förut när det gäller vikande elevunderlag. För att ytterligare fokusera på hur vi tillsammans i bygden ska kunna utveckla och stärka skolan och dess underlag planerar Boteåparlamentet ett möte under hösten. Kristina Strand kommer att prata med rektorn och förslag till datum för det i så fall allmänna mötet är 29/8. Pia Hedberg fick i uppdrag att ta reda på vad PRO skulle kunna tänka sig att bidra med. Ett förslag kan vara något på temat "Allas barnbarn".

T-shirtar beställs till veckan av Kristina Strand. Priset blir 70 kronor per styck. Erik Hoppe fick i uppdrag att göra reklam om det på hemsidan och Rolf Ronestjärna fick i uppdrag att göra en affisch för marknadsföring. Dekaler har det kommit in pris på från ett företag. När företag nummer 2 har lämnat pris så beslöt mötet att 100 dekaler ska köpas in och pris vid försäljning ska vara 40 kronor. Dekalerna kommer att finnas på biblioteket samt på Boteåfestivalen.

 

§ 10 Kommande möten. OBS Nästa möte tidigareläggs till den 19 augusti.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1516  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN