img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 29 augusti 2010 på Bettans kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Lars Blomén, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Erik Sundberg och Pernilla Landberg.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att bokslutet har utförts och lämnats över till revisorerna. Det finns drygt 50.000 kronor kvar i kassan.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Biblioteket: Öppet Hus 12 september, se mer information i Botebladet. I övrigt är det öppet tisdagar 14-20. Böcker kan även lånas då det är andra aktiviteter i lokalen och det finns en låda för återlämning när man har vägarna förbi och det är öppet. Mer om temakvällar kommer. Introduktion av intresserade frivilliga sker den 14/9 klockan 18-19.

 

Botebladet: Deadline fredag den 3 september.

 

Boteå Bysamverkan: 7 personer är intresserade, viss patrullering har skett redan och många har ringt om misstänkta iakttagelser. Enligt polisen visar statistiken på lägre grad av brottslighet.

 

Boteå Båt och bad: Frågan kommer att ställas till Undroms IF om de kan delta i skötseln av stranden. Detta bland annat på grund av att det bara är 2 av de ordinarie kvar i styrelsen.

 

BUG: Inte så stort intresse av husvisningar denna sommar. Nya tag tas under hösten.

 

Hantverksmässan: Max 25 utställare, sker den 6 november på Sunnersta Folkets Hus och tiden är mellan 11-15. Annonsering i Botebladet.

 

Hemsidan: Provsidan bra. Erik Hoppe får i uppdrag att lägga ut den offentligt och puff görs för den i Botebladet. Det gäller att den hålls levande så för in evenemang och ge förslag på förändringar till Fredrik Åslund, Rolf Ronestjärna eller Kerstin Sjögenbo.

 

Leaderprojektet: Förstudien förlängd till sista december. Nya förslag till projekt hämtas in under hösten och det kan bli aktuellt med finansiering via ansökan om landsbygdsmedel istället.

 

Macken: Ulf Lhådö fortsätter leta fler som kan tänka sig att hjälpa till med skötseln av macken, te.x. hålla reda på när det närmar sig beställningsdags.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Uppdatering pågår av föreningslistan. Märith påminner de som inte hört med sina föreningar om att göra det och maila resultatet. Kakfrossa och välkomnande av nyinflyttade planeras till 9 oktober. Pernilla, Rickard och Irene ansvarar och hör av sig om det behöver bakas, gärna per telefon.

 

§ 7 Skrivelser: Arbetsmarknadsenheten informerar om nya tag för "Lyftet", praktikantmöjligheter.

 

§ 8 Byating. Annonseras i Botebladet, motioner till Pia eller Rolf. Äger rum på Bettans konferenscenter 16.00 den 31/10. Servering av smörgåstårta.

 

§ 9 Övriga frågor.
Politikerträff flyttas till nästa år pga valet.
Loppis på Sunnersta Folkets Hus den 25 september klockan 11-15. Bord kostar 50 kronor.
Fråga om Boteparlamentet är med i länsbygdsrådet, (Hela Sverige ska leva), har ställts från en Botebo. Svaret är ja, vi är med i sammanslutningen. Mer info finns på www.helasverige.se

 

§ 10 Kommande möten: 3/10, Byating 31/10, 21/11. Samtliga möten klockan 16.00 på Bettans konferenscenter.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Dag o tid som ovan                           Justeras

 

...................
Märith Läfgren    Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1634  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN