img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 29 april 2012 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Benjamin Ronestjärna, Rolf Ronestjärna, Kristina Strand, och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Bo Asplund.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att det sedan förra mötet kommit in betalning för 12 prenumerationer av Botebladet, 3 familjeavgifter för biblioteket samt byapeng från kommunen för 2012, 6000 kronor. Erik Sundberg har dessutom skickat in deklarationen och Boteåparlamentet har fått utgivningsbevis för periodisk tidsskrift från Patent och registreringsverket.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Årsmöte har ägt rum och ny styrelse valdes. Utlåningen har gått upp med 11 % sedan 2010! Avgifterna är som tidigare, 50 kr per person, 100 kr för 2 personer och 125 kr per år för familj. Under sommaren kommer det att vara stängt mellan 20/6 och 6/8 men som vanligt, får man tag i t.ex. Pia kan det gå att låna ändå. Biblioteket har beslutat att skänka 500 kronor till Boteåfestivalen.

Boteå Utvecklingsgrupp/BUG: Möte har det varit om bland annat hur man ska kunna få snurr på korttidsuthyrning av hus.

Butiksråd: Pia Hedberg får i uppdrag att uppvakta Handlarn i efterskott eftersom de firat 5-års jubileum

Föreningssamverkan: Boteåfestivalen är på gång, 12-15/7. Boteåparlamentet beslöt att avsätta 2500 kr från medel som varit avsedda för tidigare BUG. Bidraget bör i första hand användas till de aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar. Eventuellt överskott från festivalen går till nästa års arrangemang. Laila Lindholm är festivalgeneral och många av föreningarna både engagerar sig och bidrar med pengar för att starta upp arrangemanget. Ny scen behövs inför detta. Eventuellt kan en annan scen flyttas till stranden och då behöver den gamla dansbanan kanske rivas. Ulf Lhådö håller i kontakter med kommunen för att söka de lov som behövs, möte till veckan i denna fråga. Festivalen blir ett utmärkt exempel på samarrangemang mellan olika föreningar. Vikten av gemensamma satsningar kommer att diskuteras även fortsatt vid möten i denna grupp. Ulf passade också på att berätta att många utnyttjar stranden av den anledningen att den är så tillgänglig även för de som har någon form av rörelsehinder.

Hemsidan: Erik Hoppe påminde oss alla att lägga in arrangemang och uppdatera föreningssidorna när det behövs. Just nu finns inga arrangemang på anslagstavlan trots att det både ikväll och i morgonkväll sker aktiviteter. En gemensam skärpning, alltså!

Hus till salu: Att det finns fotografier och möjlighet att annonsera via http://www.botea.se är inte så känt. Alla får gärna vara ambassadörer för denna möjlighet.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Arrangemanget den 31/3 var lyckat, ca 80 personer fikade, bagarna var tillräckligt många och flera bagare bidrog med flera sorters kakor. Den frivilliga fikapengen gick till cancerfonden till minne av Maria Johansson, en av bygdens eldsjälar. 2272 kr sattes in på cancerfonden. Vid framtida affischering bör det framgå tydligt att det är en frivillig fikapeng och till vilket ändamål det kommer att gå.

 

§ 7 Övriga rapporter. Pia Hedberg och Benjamin Ronestjärna har varit på en dag där föreningsarkivet berättat om vikten av att föreningarnas protokoll sparas till eftervärlden och vilka krav som behöver uppfyllas för att dokumenten ska klara tidens tand. Bland annat bör protokoll vara skrivet på arkivbeständigt papper med laserskrivare och underskrivet med penna med arkivbeständigt bläck. Benjamin kollar kostnaden för att utnyttja arkivet. Märith Löfgren kollar vilka typer av dokument som finns idag och beslut fattas framöver om avtal ska upprättas för arkivering eller inte. Om beslutet blir arkivering är Carina Alm på kommunen en kontaktperson.

 

§ 8 Skrivelser. Inbjudan till flottarrännet, vi avböjer.

 

§ 9 Övriga frågor. Kristina Strand har inventerat hur många "Boteå i mitt hjärta"- tröjor som finns kvar. Hon får i uppdrag att beställa fler av de storlekar som går mest. Tyvärr måste priset anpassas till de höjningar som det företag där tröjorna beställs har gjort. Förmodligen blir priset 70 kronor per t-shirt. En dekal för bilen med "Boteå i mitt hjärta" diskuterades. Bo Asplund kollar pris med Svens El och Kristina Strand kollar pris med Öbacka Trading.

 

§ 10 Kommande möten. 20/5

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1517  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN