img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-03-26
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteparlamentet Styrelsemöte
Mötet hölls i Folkets Hus i Sunnersta den 26/3 2023

Närvarande var Ordförande Pia Hedberg, Fabian Ullström, Karl-Gösta Gokisvari, Uta Körner, Lars Blomén, Ingrid Viking och Elin Östlund

 

 • Mötets öppnande

 

Mötet öppnades av ordförande Pia

 

 • Godkännande av dagordning

 

Dagordningen godkändes av mötets deltagare

 

 • Val av sekreterare för mötet

 

Elin valdes till sekreterare för mötet

 

 • Val av justerare för mötet

 

Fabian valdes till justerare för mötet

 

 • Föregående protokoll

 

Pia gick igenom föregående protokoll som därefter lades det till handlingarna

 

 • Kassörens rapport

 

Uta berättade om en kassa i god balans, trots att vi ännu inte fått faktura för senaste numret av Botebladet och årets Almanacka. Vi kommer söka bygdemedel från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta utveckla Gålsjö badplats. Där behövs enklare renoveringar, bland annat nytt räcke vid husets ’balkong’. Pia kommer också att söka ett annat bidrag från Sollefteå kommun, på 6000kr.

 

Uta berättar vidare att det är problem att byta huvudman på kontot och teckna föreningen på Handelsbanken. Handelsbanken upplevs som krångliga och stelbenta, och ett byte av bank känns lockande. Det blir också problem hos Skatteverket, men vi är fria från deklaration i 5år. Grunden till detta problem återfinns i stadgarna där det står att kassör och ordförande tecknar föreningen enbart tillsammans, och inte var för sig. För allas enkelhet behöver detta ändras. Pia ringer banken och hör vad som går att lösa. Annars får vi ändra stadgarna vid nästkommande årsmöte.

 

 • Genomgång av våra verksamheter

 

 • Botebladet – Vårnumret är ute nu, Rolf med medhjälpare har gjort ett fint jobb.
 • Botealmanackan – Rolf Ronestjärna är fortsatt ansvarig, Inga Bodin hjälper honom.
 • Butiksråd – Butiksrådet har varit i kontakt med butiken men butiken vill inte ha hjälp/ synpunkter till en än bättre verksamhet. Det är helt och hållet upp till dem.
 • Hantverksmässan – är fastslagen till den 5/11 2023.
 • Kakfrossan – 15/4 kl 14-16 i Sunnersta Folkets Hus, det finns en annons ute i Botebladet. Om det blir rester från kakfrossan kommer det att gå till utvecklingsgruppsmötet dagen efter och Vallänget. Pengarna från kakfrossan kommer att gå till krigets offer i Ukraina.  
 • Hemsidan – Har en egen punkt i protokollet
 • Biblioteket – Har haft styrelsemöte
 • Inflyttningsgrupp Hus till Salu – En handfull hus har tipsats till Lennart Johansson. Annons finns även i botebladet.
 • Boteå Utvecklings Grupp - Består nu av Iiona Nilimaa, Fabian Ullström, Gina Bäcksund och Lennart Johansson. Utvecklingsplanen är i slutskedet av sin revidering. På det senaste mötet fanns 14 deltagare och 9 föreningar var representerade. Nytt möte med Hacke den 23/4. Anteckningar från alla möten finns på botea.se

 

 • Katalysatorpengarna

 

Katalysatorpengarna är tänkta att fördelas av framtidsgruppen där Björn Krestesen är sammankallande. Boteparlamentet har frågat hur det går med fördelningen, och den sk uppväxlingen. Vi har dock inte fått något svar, förutöver ett brev från Björn. Brevet bifogas handlingarna. Boteparlamentet vill gärna ha någon sorts återkoppling och beslutar att bjuda in Björn eller representant från Framtidsgruppen till nästa möte den 16/4.

 

 • Hemsidan

 

Det har inkommit åsikter om hemsidan, botea.se. Att den ska vara trist och omodern, och parlamentet vill jobba vidare med frågan. Tills nästa möte kommer Fabian och PG ta kontakt med webbkunniga människor i och utanför bygden. Kanske att det går att använda en del av katalysatorpengarna till att uppdatera hemsidan? Vi funderar vidare.

 

 • Övriga rapporter

 

 • Sunnersta Folkets Hus förening kommer att hålla årsmöte 27/3

 

 • Offers intresseförening kommer förmodligen att bildas. K-G håller oss uppdaterade.

 

 • Skrivelser

 

Inga skrivelser har inkommit till Parlamentet.

 

 • Övriga frågor

 

Församlingsafton kommer att hållas 18/4. Där kommer Stefan Stolt som köpt Holms jordbruk att berätta om sitt händelserika liv. Från Junsele till Holm via Ukraina, heter föreläsningen. Är man nyfiken på att veta mer så finns det en annons i Botebladet.

 

 • Kommande möte

 

Kommande möte fastslås till den 16/4 kl 16:00

 

 • Mötets avslutande

 

Ordförande Pia avslutar mötet.

 


Vid Protokollet                                                                         Justeras av

   Elin Östlund                                                                              Fabian Ullström

 
 
Till sidans topp
6/1874  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN