img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 28 februari 2010 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Lars Blomén, Laila Lindholm, Erik Sundberg och Ulf Lhådö.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Erik Sundberg berättade att han ansökt om och fått 6.000 kronor i s.k. ”byapeng” från kommunen. Kommunen har även lämnat 15.000 kronor till biblioteksverksamheten. 6 prenumerationer till på Botebladet har inkommit.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet : Fylls upp och det finns mer material än vad som ryms.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Pia kollar med gruppen om hur läget är. Tar även upp välkomstpåsarna, innehåll finns hos Kristina Strand och på Handlar´n.

 

Biblioteket : Högtidlig invigning ägde rum den 20 februari då Mikael Sjölund, ordförande i kultur- utbildnings- och fritidsnämnden klippte det röda bandet. Medverkade gjorde även Örjan Abrahamsson. Vid besöket utlovades från kommunens sida hjälp med bokhyllor från Hågesta-projektet. Uppslutningen från Boteåborna var stor, det serverades fika och vid bokloppisbordet, (1 bok för 5 kronor, 3 för 10 kronor), gjordes många affärer. Nya inköp av böcker m.m. planeras. Eva Hallman har sytt bok-kassar som fylls med ca 5 böcker och alla de 5 befintliga bok-kassarna är redan utlånade via hjälp från hemtjänsten.

 

Biblioteket drivs av ”Bibliotekets vänner”, en förening som det kostar 50 kronor för vuxen, 25 kronor för barn eller 125 kronor för familj att vara med i. Om det finns någon som har böcker att avvara tas bidrag tacksamt emot.

 

Biblioteket är öppet mellan 14.00 och 20.00 på tisdagar och bemannas av ideella krafter. Om någon vill vara med och tillbringa några timmar där och hjälpa till med utlåningen, ring Eeva-Liisa Victorsson, 0612/605 29.

 

Tisdagen den 20/4 är det bokcafé och då kommer Anders Bodin att berätta om och läsa ur sin bok ”Dagsens sanning”.

 

Leaderprojektet och Macken: Projektidéer för samarbetsprojekt med företag och föreningar som styrelsen för projektet kan jobba vidare med är i dagsläget ”Historiskt Hus” i Boteå med pedagogisk inriktning, utveckling av vandringslederna i området, samt aktivitetshall i Stöndar. Styrelsen för förstudien består av Rolf Ronestjärna, (halvtidsanställd under projekttiden), Lennart Johansson, Kristina Strand och Ulf Lhådö. Mer om dessa idéer finns på Botea.se och det finns fortfarande möjlighet att lämna förslag. En annan av idéerna som finns i bygden är att starta en egen bank.

 

Ulf berättar att en ansökan om investeringsbidrag för macken har lämnas in till länsstyrelsen.

 

BUG (Boteå Utvecklingsgrupp): Ny annons på Blocket ute nu, finns det fler som kan vara med och svara vid telefonsamtal och berätta om bygden, hör gärna av er till tex Kristina Strand.

 

§ 7 Övriga rapporter: Lars Blomén har lämnat in en skrivelse till polisen och annonsering kommer att ske så fort polisen bestämt ett datum då de har möjlighet att medverka vid ett öppet möte om säkerhet, hur man ordnar en s.k. ”Byavakt”, m.m.

 

§ 8 Skrivelser: Tidskriften ”Hela Sverige ska leva” har kommit. Där berättas om landsbygdsriksdagen som äger rum i Sunne 6-9 maj. Om intresse finns att delta, kolla om det finns möjlighet att delta via ”Leader”pengar.

 

§ 9 Övriga frågor: Pia Hedberg berättar att det blir politikerträff först någon gång efter påsk.

 

§ 10 Kommande möten är den 28/3, 25/4 och 23/5 klockan 16 på Bettans konferenscenter.

 

§ 11 Mötet avslutades.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                 Justeras

 

Märith Löfgren                 Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1638  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN