img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 23 november 2008 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Richard Strand, Laila Lindholm, Ulf Lhådö och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från mötet i oktober samt Byatinget i november godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att det som hänt sedan sist är att Rickard Strand redovisat in 6.000 kronor från försäljningen av t-shirtarna med trycket ”Boteå i mitt hjärta”

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Lennart Johansson berättade att BUG, (Boteå Utvecklingsgrupp), ska ha nytt möte på Kalknäs skola onsdagen den 3 december klockan 18.00. Gruppen fortsätter att visa hus och Botebygden för intresserade familjer. Engagemanget är fortfarande på topp. Frågan om ett speciellt konto för denna grupps arbete togs upp vid mötet. Inget beslut fattades. Fram till dess att beslut om detta tas, så är det fortfarande möjligt att lämna in begäran om bidrag till annonskostnader, portokostnader m.m. för BUG-arbete, till kassören Erik Sundberg.

 

Botebladet: Kommer i postlådorna nästa vecka. Inför sommaren måste en ny redaktör/redaktörer hittas för att tidningsutgivningen ska kunna fortsätta. Inför nästa nummer vore det bra om den nya/nye redaktören kunde följa hela arbetsgången.

 

Hus till salu: listan uppdaterades.

 

Butiksrådet: Huset som Handlar´n ligger i kommer att behandlas vid ett möte i Konsumtionsföreningen den 7 december kl 15.00 på Sunnersta Folkets Hus. På dagordningen, som finns anslagen vid Handlar´n, finns förslag till beslut om en försäljning. Årsstämma i Konsumtionsföreningen kommer att äga rum vid ett senare tillfälle.

 

Hantverksmässan: Välbesökt och trevligt. Inte så stor försäljning detta år, utom för de som sålde det som var ätbart. Inför nästa år planeras formen att vara mer en marknad. Helgen föreslås bli densamma och tiden begränsas till 11-15 under lördagen.

 

Välkomstpåsar: Byatinget har prövats som informationskanal, men det finns ett behov av ytterligare information. Välkomstpåsar kommer därför att återupplivas och ställas i ordning. Start av detta arbete i januari.

 

§ 7 Övriga rapporter: Ulf Lhådö berättar om hur arbetet med att få igång bensinförsäljningen på Macken fortskrider. Utförligt reprotage i nästa Boteblad.

 

1:a advent är det julmarknad nere i ”gamla Posten” vid Handlar´n.

 

Festen för byn blev en välbesökt tillställning med drygt 150 personer som åt gott och lyssnade på skönsjungande Ulrika Öhlund och de nya Ådalskanonerna.

 

§ 8 Skrivelser: Inga-Lena Bodin har inkommit med en skrivelse med en begäran om ersättning för domänen botebygden.com. Boteåparlamentet beslöt att vara med och betala kostnaden för 2008.

 

§ 9 Övriga frågor: Det finns många planer för Undroms centrum.Dessa planer kommer dock att avvakta till dess att försäljningen av ”Handlar´n-huset” är klar.

 

§ 10 Kommande möte: 25 januari 2009.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet med att önska alla riktigt trevliga helger framöver.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                 Justeras

 

Laila Lindholm                          Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1650  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN