img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen 22 februari 2015 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Lars Blomén, Birgitta Blomén, Pia Hedberg, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson, Rolf Ronestjärna, Ann-Katrin Tjellén och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm .

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att 10 prenumerationer på Botebladet betalats in. Altins Trafik har satt in pengar avsedda för almanackan. Kassören har skickat in ansökan till kommunen för "Byapengen" och fått till svar att det är oklart vem som ska jobba med den typen av ärenden framöver.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Asylgruppen: Svenskprat fortsätter. Inte något större tryck på klädförsäljningen just nu.

Biblioteket: Har köpt in nya böcker, för ca 7000 koronor, välkomna och låna!

Botebladet: Nytt nummer trycks om en vecka.

Bredband/fiber: Samuel berättade att han inte från någon respons än från Sollefteås stadsnät. Han har börjat samla information och han och Magnus fick flera värdefulla tips på kontaktpersoner vid mötet.

Butiksråd: Handlarna har minskat sin öppettid något på söndag, öppet mellan 12-15. Affären kommer att bli en av kommunens "Servicepunkter". Förmodligen kommer det att finnas mer information från Handlarn även på www.botea.se framöver, håll utkik!

Hemsidan: Mail om nya informationssidor har skickat till kontaktansvariga för de olika föreningarna.

Välkomnande av nyinflyttade: Välkomnas i samband med kakfrossan den 14 mars klockan 14-16 på Sunnersta folkets hus. Bagare är välkomna! Att lämna pengar för fikat vid kakfrossan är frivilligt, eventuell behållningen går i år till Botebladet.

 

§ 7 Övriga rapporter: Byavakt har haft årsmöte och där berättade polisen Bengt Forsell om att brottsligheten minskat sedan Byavakten började sitt viktiga arbete. Lars Blomén berättade att ett utskick planeras nu för att börja samla in medlemsavgifter och Byavakten hoppas på fler medlemmar än 2014.

 

§ 8 Skrivelser: Inga skrivelser hade kommit in.

 

§ 9 Valet. Pia Hedberg fick uppgifter om vilka av de nuvarande Parlamentsledamöterna som ställer upp till omval. Hur valet går till diskuterades och alla funderar på när de kan vara med och hjälpa till vid t.ex. Handlarn i anslutning till sista april.

 

§ 10 Övriga frågor: Boteåparlamentet har av tradition träffats varje månad utom under sommaren. Eftersom mycket av arbetet sker i arbetsgrupperna diskuterades om antalet möte i Parlamentet skulle kunna glesas ut. Mötet beslöt att minska antalet möten. Det är dock viktigt att snabbt kunna kalla ihop Boteåparlamentet om det finns behov så en SMS-grupp behöver förberedas.

 

§ 11 Kommande möten: Datumen under våren blir 29 mars och 24 maj. Höstmöten sedan i augusti, byating i oktober och i november tas arbetsgrupper och verksamhetsplan upp.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1491  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN