img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 22 maj 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Andreas Blomén, Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Erik Sundberg, Ulla Assergård, Rolf Ronestjärna och Kerstin Sjögenbo.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Erik Sundberg berättade att sedan i februari har 17 prenumerationer på Botebladet kommit in. Byapengen på 6 000 kronor har kommit från Sollefteå kommun och bidraget till arbetet med förstudien, (Leader), har inneburit att nästan 70,000 kronor har kommit in från kommunen och Jordbruksverket för arbetet som bygden lagt ner. Boteå Bysamverkan har fått in 2 298 kronor. Utgifter har varit utbetalning av bilersättning, se förra mötet, samt tryckning av Botebladet. Just nu finns det bland annat 58,000 kronor som är öronmärkta för Botebladet i kassan vilket känns tryggt.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Nya böcker inköpta, titlar finns på hemsidan. Sista öppna dag före sommaruppehållet är tisdagen i midsommarveckan. Hugade boklånare kan dock ringa till Pia även under sommaruppehållet, hon öppnar om hon är hemma. Information om sommaruppehållet läggs ut på hemsidan.

Botebladet: 25 maj deadline för nästa Boteblad. I detta nummer finns annons från bland annat kommunen om Boteträffen. Eftersom Botebladet kommer ut i fler nummer nu än vid starten, kan det behövas ett utgivningstillstånd. Rolf Ronestjärna och Kerstin Sjögenbo kollar med Patent- och registreringsverket, och ordnar med tillstånd om det behövs. Ansvarig utgivare är det i så fall lämpligt att ordföranden i Boteåparlamentet blir.

Boteå Bysamverkan: Det rullar på.

Boteå Båt och Bad: Bryggorna är ilagda. Den fristående badbryggan en bit ut från land återstår. Lagning av grillplats planeras.

BUG/ Lediga Hus: Reportage kommer om BUG i Botebladet. Olika alternativ om annonsering på Blocket diskuterades på mötet.

Hemsidan: Erik Hoppe, redaktionsgruppen och alla som lägger in arrangemang håller hemsidan levande. Det är något nytt nästan varje dag, se www.botea.se. Erik Hoppe har nya förslag till utveckling av hemsidan. Klarare regler för föreningsarrangemang föreslås. Arrangemang närmast i tiden kommer att hamna längst upp och dagens arrangemang färgas rött. Dessutom föreslås en anslagstavla där man i bygden kan annonsera under köpes, säljes och övrigt. Förslaget på förändringar diskuterades på mötet. Alla tyckte att idéerna var bra och ser fram emot starten. Ansvarig "utgivare" för hemsidan är Pia Hedberg.

 

§ 7 Skrivelser. Inbjudan till nationaldagsfirande.

 

§ 8 Valet. 23 nominerade. 140 röstade i årets val, (förra valet var det 128 som röstade!). När rösterna hade räknats visade det sig att 2 personer fick lika många röster. Pia Hedberg har diskuterat med en av kandidaterna som valde att istället bli ersättare. Det nya Boteåparlamentet blir,( i bokstavordning): Stefan Andersson, Bo Asplund, Andreas Blomén, Lars Blomén, Elisabeth Engström, Jane Fahlén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Benjamin Ronestjärna, Rolf Ronestjärna, Kristina Strand, samt Fredrik Åslund. Som ersättare valdes Ulla Assergård, Pernilla Landberg, Carina Sandvik, Kerstin Sjögenbo samt Ingrid Viking. Erik Sundberg fortsätter sysslan som adjungerad kassör och har en stående inbjudan till alla möten.

Alla nya bjuds in till mötet i augusti och tillträder vid Byatinget i oktober.

 

§ 9 Kommande möten. 28/8, 25/9, Byating den 30/10 samt sista mötet för året 20/11.

 

§ 10 Pia Hedberg avslutade mötet och önskade alla en glad sommar.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1525  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN