img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-04-16
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets hus söndagen den 16 april 2023

Närvarande: Ilona Nilimaa, Lars Blomén, Uta Körner, Tobias Nilimaa, Ingrid Viking, Anders Bäcksund, Gina Bäcksund och Pia Hedberg (över Zoom).

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Tobias Nilimaa valdes till justerare.

§4 Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§5 Kassörens rapport: Beslut har inkommit från Skatteverket som befriar Boteåparlamentet från att inlämna deklaration till och med årsbokslutet 2026-2027.

§6 Genomgång av Boteåparlamentets verksamheter.

-        Botebladet: Presstopp för Boteåbladet är 1/6.

-        Hantverksmässan: Hålls den 5 november 2023.

-        Kakfrossan: 3224kr inkom i frivilliga bidrag som parlamentet redan betalat ut till Svenska Röda Korsets akutinsamling för Röda Korsets arbete i Ukraina, längst gränserna och i grannländerna som tar emot flyktingar från kriget.
Vi diskuterade också hur kakfrossan kan förbättras till nästa år. Exempelvis genom tydligare inbjudan av föreningar och en förnyad annons, i år saknades också ett muntligt välkomnande av de nyinflyttade.

-        Biblioteket: Den 4 maj klockan 18.30 hålls en författarafton i Boteå sockenstuga med Gunilla Rudehill på temat Spår av historien – kulturmiljöer i Sollefteå.

-        Hus till salu: Vi diskuterade hus som sålts och är på gång att bli till salu runt om i Boteå.

-        BUG: Ett avslutande möte angående utvecklingsplanen hålls söndagen den 23 april klockan 14:00 i stora salen på Sunnersta FH.

§7 Katalysatorpengarna: Framtidsgruppen, som höll i projektet fram till stormötet den 1 Juni 2022, kallade till ett möte den 4 april. Till mötet kallades de föreningar som beslutades på stormötet, och Boteåparlamentets sekreterare. Under mötet lämnades ansvaret åter igen över till vad som i protokollet kallas för ”Bygdegruppen”. Av den anledningen är det inte längre aktuellt att kalla en representant från framtidsgruppen. Boteåparlamentet har mottagit en skrivelse från Björn Krestesen som lästes upp på mötet och bifogas till protokollet, där han för Framtidsgruppens räkning svarar på eventuella frågor.
Parlamentet beslutade att avvakta med vidare inbjudan tills den nuvarande gruppen hunnit komma igång. Den s.k. ”bygdegruppen” håller nästa möte den 2 maj, och Ilona Nilimaa är kallad som representant för Boteåparlamentet.

§8 Hemsidan: Undersökning kring förnyelsen av hemsidans utseende pågår.

§9 Övriga rapporter: Sunnersta FH-förening har nu en ny full styrelse: Uta Körner, Ariane Körner, Ann-Louise Wallblom och Lennart Johansson med Rodney Bradbury som ordförande. Planerna på att flytta in Kulturföreningen Botatons aktiviteter på Folkets Hus fortskrider.

§10 Inga skrivelser har inkommit.

§11 Övriga frågor:
Projektet med ett nytt räcke på badplatsen i Gålsjö går framåt. Nästa steg är att införskaffa material. Tanke om att kanske ingå gemensamt strandupprustnings-projekt med föreningen Båt och Bad väcktes.

§12 Nästa möte bestämdes till den 4 juni klockan 16 på Sunnersta folkets hus.

§13 Mötet avslutades.

 

Ilona Nilimaa, sekreterare                                                        Tobias Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1882  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN