img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2023-10-01
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Boteparlamentet Styrelsemöte

Mötet hölls i Folkets Hus i Sunnersta den 1/10 2023. Närvarande var Ordförande Pia Hedberg, Peter
Gustafsson, Tobias Nilimaa, Uta Körner, Lennart Johansson och Elin Östlund


1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Pia
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av mötets deltagare
3. Val av sekreterare & justerare för mötet
Elin Östlund valdes till sekreterare, och Tobias Nilimaa valdes för justerare för mötet

4. Föregående protokoll
Pia Hedberg gick igenom föregående protokoll som därefter lades till handlingarna
5. Kassörens rapport
Uta Körner berättade om en kassa som högst troligt kommer gå minus i år. Kapitalet
beräknas minska med ca 25000kr – 27000kr. Detta beror framförallt på minskade bidrag från
Stiftelsen Boteå (m.fl.) församlingars stiftelse.
Uta påminner revisorerna så allt är kontrollerat innan byatinget den 29/10.


6. Genomgång av våra verksamheter
Botebladet – Deadline inför höstnumret har varit och inom närmsta framtid finns den
i allas brevlådor.
Botealmanackan – Rolf Ronestjärna och Inga Bodin är på G med ny almanacka.
Butiksråd – Butiksrådet har inget att rapportera. Däremot har Lennart Johansson en
hel del kontakt med butikens ägare Sebastian, se övriga rapporter.
Hantverksmässan – Uta berättar att den är tänkt att hållas den 15/10, men det är
bara en försäljare anmäld. Det beror troligen på att det är marknad i Sollefteå under
samma dag. Inkommer inte betydligt fler försäljare kommer hantverkmässan att
ställas in.
Kakfrossan – Inget nytt
Hemsidan – Har en egen punkt i protokollet
Biblioteket – Pia Hedberg berättar om Årsmöte 7/11, nyinköp av böcker och
författarkväll planeras.
Inflyttningsgrupp Hus till Salu – Lennart Johansson uppdaterar oss om att det är
fortsatt god utveckling på bostadsmarknaden med många intressenter. Bara i
Sunnersta finns tre nya hus till salu.
Boteå Utvecklings Grupp – Har en egen punkt i protokollet.


7. Byating
Byatinget planeras till 29/10 kl 16:00 på Sunnersta Folkets Hus. Ilona skriver
verksamhetsberättelsen och om BUG. Uta sammanfattar en ekonomisk rapport till dess. Pia
beställer smörgåstårta.

 

8. Hemsidan
Säkerhetsproblemet på hemsidan är nu ett minne blott. Idén om en ny hemsida läggs på is en
stund, de/den som tillfrågats om uppfräschning hade alldeles för mycket att göra för tillfället
och därmed ingen möjlighet att hjälpa till. Ibland uppstår problem med att ladda upp filer
och text till hemsidan.

 

9. BUG
Boteå Utvecklingsgrupp består nu av Ilona Nilimaa, Fabian Ullström, Per Gybo (ersätter Gina
Bäcksund) och Lennart Johansson. Mycket av deras arbete nu handlar om
Katalysatorpengarna där ansökan ska vara inne i December. En ansökan kommer att göras,
och den kommer att innehålla förslag på upprustning kring området tre badplatser,
Björksjön, Gålsjö och Stranden i Undrom. Vindskydd och vandringsleder kommer också att
ombesörjas i ansökan.
Minigolfbana är troligen på väg till Butiken i Undrom, allt för att stärka byns knytpunkt.
Discgolf är på förslag, i så fall blir t.ex. hålen/målen utspridda i bygden. T.ex. 6 st i
Björkå/Holm och 6st i Undrom. Spännande tycker parlamentet.
Föreningsmötet som BUG anordnade verkar ha blivit lyckat, många föreningar kom. Inför
nästa gång kommer extra mycket krut läggas på de större föreningarna som inte dök upp på
mötet. Hur som bedöms det som ett fint forum och en bra början för att kunna samarbeta
och hjälpas åt.


10. Övriga rapporter
Sunnersta Folkets Hus rapporterar att Höstbalen är inställd. Endast 37st anmälda och
då går det inte runt ekonomiskt.
Den 3 Februari planeras någon slags festlighet på Sunnersta Folkets Hus. Tanken är
att kanske ha något Liveband, krögare som kan stå för utskänkningstillstånd. Arbetet
är i fullgång och Lennart återkommer med rapport. Vinylklubben kommer ev. att
kontaktas.
Lennart Johansson berättar att han har god kontakt med butikens ägare Sebastian.
De har tillsammans träffat Sollefteå kommuns Näringsliv- och Bygdeutvecklare Jan
Röhlander. Butiksstöd kan vara aktuellt och aktiviteter runt affären kommer att
anordnas. En plan kommer att utarbetas.

 

11. Skrivelser
Skrivelse om Lekutrustning på Fik i butik i Björkå som överlåtits till Rixdan i Björkå. Fik i Butik
har tidigare fått 25000kr för att kunna köpa in och montera lekutrustningen brevid sig. Av
olika anledningar blev det inget mer än inköp (montering uteblev) så nu har den överlåtits till
Rixdan där har den också monterats upp. Se bifogat brev från Ulrika Bergman. Parlamentet
godtar denna lösning och förklarar ärendet avslutat.


12. Övriga frågor

Pia informerar om nya marknader i närområdet, nämligen Hembygdsföreningen i Para
kommer att anordna en hantverksmarknad den 29/10, Para Hembygdsgård.


13. Kommande möte
Byatinget kommer vara 29/10 16:00 på Sunnersta Folkets Hus
Nästkommande styrelsemöte blir den 3/12 16:00, även det på Sunnersta Folkets Hus.


14. Mötets avslutande
Ordförande Pia avslutar mötet.

 

Vid Protokollet                                                                   Justeras av
Elin Östlund                                                                       Tobias Nilimaa

 
 
Till sidans topp
6/1907  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN