img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2019-04-28
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-05-12)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 28 april 2019

 

Närvarande: Pia Hedberg, Lars Blomén, Ilona Nilimaa, K G Gokisvaari, Rolf Rone­stjärna, Tobias Nilimaa (var med en stund på slutet), Karin Sellgren (adjungerad till första delen av mötet) och Ulrika Bergman (adjungerad till första delen av mötet).

 

§1 Mötet öppnades av ordförande Pia Hedberg.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet.

§4 Ilona Nilimaa valdes till justerare.

§5 Föregående mötesprotokoll, från mötet den 3/3, gicks igenom och godkändes.

§6 Ordförande Pia Hedberg informerade om Parlamentets och dess undergruppers ekonomi.

§7 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
   - Boteå Utvecklingsgrupp: Karin Sellgren och Ulrika Bergman var  inbjudna till mötet för att ge ytterligare information om det pågående Gålsjö- och Björkåprojektet (som det går att läsa om i Parlamentets mötesprotokoll, från den 10/2 2019, på botea.se). De berättade att två arbetskvällar, med beto­ning på röjning och städ­ning, kommer att genomföras under våren. Att arbetet med att ta fram välkomstskyltar fortskrider. Att planer på att marknadsföra gravfältet i Boteå finns. Att Sollef­teå Ödehusgrupp har inventerat Boteå och kommit fram till att det finns 170 bebo­liga hus i Boteå som in­te har någon fast registrerad boende. Vykort har skickats till samtliga ägare till dessa fastigheter, med en förfrågan om det eventuellt finns ett intresse av att avyttra huset ifråga.
   - Kakfrossan: Utvärdering av årets Kakfrossa gjordes och tankar på en förnyelse inför framtiden framfördes.
  - Botebladet: Tidningen finansierades i början av 2000-talet delvis av annonser. För­slag väcktes om att försöka hitta någon lämplig person som skulle kunna jobba med att sälja annonser. En efterlysning kommer därför att sättas ut i nästa nummer av tid­ningen.
   - Hemsidan: Behovet på att uppgradera informationen på bygdens hemsida aktualise­rades.
  - Butiksrådet: Vid förra mötet togs det beslut om att bjuda in Butiksrådet till dagens Parla­mentsmöte. Efteråt insåg man dock att det förelåg ett mer brådskande behov av att bju­da in Boteå Utvecklingsgrupp. Butiksrådet kommer istället att bjudas in till nästa möte.
   - Boteå Bibliotek: Biblioteket är på gång att köpa in nya böcker.          

§8 Övriga rapporter.
   - Lars Blomén redogjorde för dagsläget hos Byavakten och konstaterade bl a att föreningens årsmöte i mars samlade ytterst få medlemmar utöver själva styrelsen.
§9 Skrivelser.
   - En bidragsansökan från Boteå Utvecklingsgrupp, på beloppet 25 000 kr avseende en lekpark nedanför Fik i Butik i Björkå, hade inkommit till f d Para skolfond som Boteå­par­la­mentet förvaltar. Karin Sellgren och Ulrika Bergman, från Boteå Utvecklingsgrupp, fanns med i mötet och berättade om projektet. Parlamentet beslutade att bifalla ansökan till hela beloppet förutsatt att ägarfrågan och ansvarfrågan för lekparken kan lösas. Pia Hedberg tog på sig att kontakta en jurist för att få råd om hur detta smidigast kan lösas.
   - Likaså hade det inkommit en bidragsansökan till f d Para skolfond, på beloppet 9 550 kr avseende en go-cart med punkteringsfria däck, från förskolelärarna på Kalknäs skola. Mötet beslutade att bifalla ansökan till hela beloppet förutsatt att lärarna skickar en likadan ansökan till Sollefteå kommun om ytterligare en go-cart.
§10 Övriga frågor.
   - Behovet av uppgradera Parlamentets stadgar vid nästa Byating aktualiserades.
§11 Nästa möte äger rum söndagen den 12/5 kl 16.

§12 Mötet avslutades.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                    Ilona Nilimaa, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1795  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN