img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 29 sep­tem­ber 2013 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Bo Asplund, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Kristina Strand, Ulf Lhådö, Ingrid Wiking och Rolf Ronestjärna.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning justerades med § 2 b val av mötes sekreterare.

 

§ 2 b Till mötes sekreterare valdes Ulf Lhådö

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes

 

§ 5 Från kassören fanns ingen rapport

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Botebladet: Rolf framförde problemet med bilder från arrangemang som tar inträde, vi ska alla arbeta för att vår reporter Rolf får gratis inträde till sådana arrangemang. I övrigt fungerar det som vanligt.

Hantverksmässan: Äger rum 2 november. Parlamentet ska stå för tryckning av affischer som skall användas i trottoarprataren, detta gäller även för loppisen. Affischerna ska återanvändas.

Nyinflyttade: Nya familjer kommer till Arlom och Törsta, inflyttningsdatum är okänt

Hemsidan: Det har skett en kraftig minskning på besökare via hemsidan från 1000/vecka till 400/vecka. Erik kom med förslaget att alla som annonserar i Botebladet också får annonsen på hemsidan, det förslaget antogs. Vidare föreslog Erik att det skulle finnas en Facebooksida, den frågan bordlades till nya styrelsen då ingen kunskap på området finns tillgänglig just nu.

Biblioteket: Boktips önskas till biblioteket då nya böcker skall inköpas, annars rullar det på som vanligt.

Byavakt: Har ca 80 medlemmar och 5 chaufförer som turas om att köra rundorna. När de kör och var är hemligt, det styrs ju mycket av ekonomin och läget. En smstjänst med polisen finns, där byavakt får rapport om något är "på gång".

Almanackan: Endast Bo var närvarande och det saknas bilder, det framkom vissa tips som Bo ska undersöka, problemet är att veta vilka som är med på bilderna och var bilderna är tagna.

Övriga grupper: fanns inget att rapportera

 

§ 7 Liselott var nöjd med bygdens dag och är intresserad att den återkommer flera gånger. Kristina tog upp frågan angående loppisen på Sunnersta, det var ett projekt som drogs igång för att något skulle hända i bygden. Då det behövs en annons i tidningen som kostar 490:- för att dra folk till detta undrade Kristina om Parlamentet kan stå för den kostnaden om hyresintäkterna ej täcker lokalhyra o annonskostnaden. Ulf klargjorde att Sunnersta tog 50:-/bord max 800 i lokalhyra för loppisen. Parlamentet tog beslut om att stå för eventuell förlust.

 

§ 8 Tuva Lenas motion angående en grupp som håller Boteå rent och öppet lästes upp, det fanns inget att invända mot att starta en sådan grupp. Parlamentet beslutade att Ulf kontaktar Tuva Lena och bjuder in henne till Byatinget och att ny styrelsen fortsätter samarbetet med Tuva Lena i denna fråga.

 

§ 9 Byatinget äger rum den 27 oktober. Se föregående protokoll. Pia ska kontakta Lennart Johansson om han kan vara ordförande på Byatinget.

 

§ 10 Inga övriga frågor

 

§ 11 Byatinget 27/10, Nästa möte 24/11

 

§ 12 Pia avslutade mötet

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1504  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN