img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 31 augusti 2008 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Erik Sundberg, Rolf Ronestjärna, Tommy Ledin, Stig-Göran Lindberg, Ulf Lhådö och Maj-Britt Eriksson. Vid mötet deltog även Peter Gjersvold.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören rapporterade att ”byapeng” sökts hos kommunen och att bidraget på 6 000 kronor inkommit redan. Bokslut har gjorts och resultatet kommer att redovisas på Byatinget. Det finns 19 800 kronor kvar av de gåvomedel som är avsedda för Botebladet, vilket innebär att det är dags att söka fler bidrag för att ha framförhåll ning. Även mer annonser kan säljas i mån av plats, priserna är 300 kronor för en kvartssida, 500 kronor för en halvsida och 900 kronor för en helsida.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Lennart Johansson berättade att BUG, (Boteå Utvecklingsgrupp), ska ha möte hemma hos honom den 2 september. Denna aktiva grupp har många idéer och arbetar hårt för framtiden. Boteåparlamentet passade på att skicka med Lennart en inbjudan till gruppen, om att fler medlemmar gärna får delta i nästa Boteåparlamentsmöte för att berätta om sina infallsvinklar. Lennart berättade också att frågan har ställts om det finns möjlighet att Sollefteå kommun skulle kunna bekosta skolskjutsar från Kramfors kommun, och då främst för barn i t ex Djuped som skulle vilja gå i skolan i Kalknäs.

 

Rolf Ronestjärna, som är med i styrelsen för Leaderprojektet, har ännu inte haft möjlighet att delta i något möte, men berättade att mailutskicken är många i nät-verket.

 

Botebladet: Material lämnas senast torsdag den 4 september. Listan på före-ningarna ska med i detta nummer.

 

Hus till salu: Listan uppdaterades.

 

Butiksrådet: Huset som Handlar´n ligger i är i stort behov av takreparation. Ulf Lhådö fick i uppdrag att, tillsamman med några fler ur Boteåparlamentet, arbeta mer med fastighetsägaren som just nu är Konsumtionsföreningen.

 

Hantverksmässan: Äger rum lördagen den 1 november. Annons i Botebladet. Laila Lindholm kommer att ta in anmälningarna. En idé finns om att eventuellt även arrangera en kakfrossa vid detta tillfälle.

 

Stranden i Undrom: Alla båtplatser är uthyrda. Vid evenemang på stranden så tas en kostnad ut för el, alternativt att några fler blir medlemmar i Boteå Båt och Bad. Planer finns på att undersöka eventuell sommarförsäljning av något slag vid stranden, kanske som en möjlig sommarjobbsplats i kommunens regi.

 

§ 7 Övriga rapporter: Vid Gålsjöstämman deltog Laila Lindholm, Maria och Lennart Johansson samt Richard och Kristina Strand. Bildspelet om Boteå visades av Laila på torsdagskvällens invigning för sponsorer och deltagare. Den nya banderollen invigdes och material i form av Botebladet och t-shirtar fanns vid Boteåparlamentets bord. Inför framtida marknadsföringsprojekt kan det vara idé att ha med saker till försäljning från bygdens hantverkare t ex.

 

§ 8 Byating. Den 26 oktober klockan 18.00 på Bettans Konferenscenter. Smörgåstårta kommer att serveras och de nyinflyttade kommer att bjudas in speciellt. Kallelse i övrigt via Botebladet.

 

§ 9 Övriga frågor: Peter Gjersvold berättade vid mötet om sin idé om hur företag och privatpersoner skulle kunna bidra till att göra det möjligt för Kalknäs skola att kunna erbjuda eleverna något extra. Det skulle kunna mynna ut i resor, utbildningmaterial, förbättringar av utomhusmiljön och lekredskap m m. För att väcka frågan till diskussion i bygden kommer Peter Gjersvold att skriva en debattartikel, som kommer att införas i Botebladet. Boteåparlamentet anser att idén är intressant och att allt som kan stärka bygdens dragningskraft och göra tillvaron positivare för barnen, som ju är vår framtid, är eftersträvansvärt.

 

§ 10 Kommande möten: OBS Nästa möte nytt datum 5 oktober. Övriga möten under hösten är 26 oktober (Byating) och den 23 november.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Justeras

 

Rolf Ronestjärna       Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1654  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN