img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 24 november 2013 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Blomén, Lars Blomén, Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Magnus Nordenmark, Samuel Pettersson, Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg, Ann-Katrin Tjellén, Anna Törner, och Ingrid Viking. Under § 2 deltog även Fred Mellberg och Bertil Lundin från Styrnäs Hembygdsförening och Lars Näsholm från Styrnäs Framtid.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat och hälsade både gästerna från Styrnäs och de nya i Boteparlamentet särskilt välkomna till mötet.

 

§ 2 Styrnäs Hembygdsförening och Styrnäs Framtid berättade om den skrift som ges ut 4 gånger per år i området, "Styrnäsbladet", som kommit ut ända sedan 1979. Eftersom framtida finansiering är osäker ville föreningarna undersöka möjligheterna till någon typ av samarbete med Botebladet för att nå ut med information. Styrnäsbladet distribueras idag ut via by-ombud i närområdet och det skickas även till drygt 100 personer som flyttat från bygden men ändå vill hålla sig informerade om vad som händer i Styrnäs. Idag ligger upplagan på 600 exemplar, det skulle eventuellt kunna minskas till 400-500 ex. Frågorna till Boteparlamentet var: Finns det möjlighet att få ut någon information via text i Botebladet eller genom att lösblad läggs in i Botebladet? Vad blir i så fall kostnaden beroende på teknisk lösning? Distributionslösningar? Efter att ha framfört sina frågor lämnade Fred Mellberg, Bertil Lundin och Lars Näsholm mötet och frågan diskuterades vidare under punkten övriga frågor.

 

§ 3 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 4 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 5 Föregående protokoll från Byating och extramötet godkändes.

 

§ 6 Till sekreterare valdes Märith Löfgren.

 

§ 7 Kassören berättade att 15 prenumerationer på Botebladet har kommit in, att 3200 har satts in för Botealmanackans räkning, att vi fått in ca 700 kronor från en kollekt från Svenska kyrkan och att det flutit in en strid ström med insättningar till insamlingen för Handlar'n. Lars Blomén berättade att insamlingen på UIF's 80-års fest även den visat på människors frikostighet för att hjälpa Handlar'n efter inbrottet. Mötet beslöt att kostnaderna för utskicket med insamlingsuppmaningen skulle betalas från de insamlade medlen. Utgifter den senaste tiden har varit kostnader för det senaste Botebladet, ca 4500 kronor och drygt 800 kronor för Botewebben. Erik undrar om det tagits beslut om att låta pengar som funnits märkta för BUG gå in och täcka underskottet för Boteåfestivalen i somras. Mötet beslöt att tillåta detta. (Beslutet var förmodligen redan fattat vid första mötet efter sommaren men det kanske inte framgick tillräckligt tydligt i protokollet)

 

§ 8 Verksamhetsplan för 2014 diskuterades. En ny grupp, "Trivselgrupp", inrättades och Boteå Utvecklingsgrupp, vars arbete utförs i andra grupperingar idag, togs bort ur verksamhetsplanen. I vissa grupper var bemanningen inte klar vid mötet. En uppdaterad verksamhetsplan kommer att skickas ut när den är färdig och verksamhetsplanen kommer även att publiceras på www.botea.se

 

§ 9 Genomgång av nuvarande verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Botebladet: Nytt nummer på gång, det kommer till veckan.

Boteåalmanackan: Kerstin Sjögenbo har meddelat via mail att arbetet med almanackan har löpt bra och att de snart är klara. Ekonomin är god, med plus 1350 sedan förra året, en sponsring med 1600 kronor och sålda almanackor som inbringat 2300 kronor lär årets tryckkostnader klaras av. Distribution ut ungefär till Lucia och försäljning av extra exemplar som vanligt till priset 50 kronor. Jättebra jobbat av alla inblandade tyckte vi på mötet!

Föreningssamverkan: Möte planerat till den 13 januari.

Hantverksmässa: Var som vanligt ett trevligt arrangemang med utställare av olika slag och mycket gott fika.

Hemsidan: Kom ihåg att annonsera och ge gärna bidrag i övrigt eller uppslag på saker att skriva om.

Hus till salu: Gruppen funderar på andra sätt att marknadsföra bygden.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Gruppen funderar ut ett datum till nästa möte. Förra året var kakfrossan i slutet av mars.

 

§ 10 Övriga rapporter. UIF's 80-års firande tyckte alla hade varit ett trevligt arrangemang. Reportage kommer i nästa Boteblad.

 

§ 11 Övriga frågor. Insamlingen till Handlar'n avslutas den 15 december. Birgitta Blomén ordnar en stor check och när Erik meddelat henne vad insamlingen gav till slut så fyller hon i resultatet. Pia Hedberg överlämnar sedan checken symboliskt under högtidliga former på måndag den 16/12 klockan 17:00. Alla som kan vara med från Boteparlamentet är välkomna och det är förstås även alla som varit med och samlat in pengar. Lars och Birgitta funderar över hur tillfället ska marknadsföras utöver Boteåwebben.

Förfrågan om eventuellt framtida samarbete med Styrnäsföreningarna om information diskuterades. Dagens Boteblad har redan idag det antal sidor som är maximalt innan publikationen blir för tung för det porto som betalas. Fler papper blir alltså alltför fördyrande. Redan idag finns möjligheter att köpa helsidesannonser för annonsörer. Mötet bestämde därför att föreningarna från Styrnäs även de kan erbjudas helsidor men max 2 sidor per nummer för en kostnad av 1000 kronor per sida för arbetet med att redigera och bearbeta den text som de i så fall själva får leverera. De får även i så fall betala för de exemplar som måste tryckas upp utöver de 700 som är Botebladets upplaga idag, övervaka tryckningen av överex och packa sina egna exemplar samt stå för sin egen distribution. Rolf Ronestjärna och Erik Sundberg fick i uppdrag att fortsätta diskussionerna om detta med Styrnäs Hembygdsförening och Styrnäs Framtid utifrån dessa förutsättningar.

För att bättre kunna marknadsföra de återkommande arrangemangen skulle ordentliga inplastade tydligt textade skyltunderlag behöva köpas in till trottoarprataren som brukar stå vid vägen. 6 sådana stora affischer i väderbeständigt material kostar enligt uppgift 2400 kronor. Mötet beslöt att köpa in dem.

Medborgardialog kommer att ske på Kalknäs skola den 4 december klockan 18.30. Passa på allihop att ge våra synpunkter till de styrande i kommunen.

 

§ 12 Kommande möten. Sista söndagen i månaden dvs. 26/1, 23/2, 30/3, 27/4 och 25/5. Alla möten på Sunnersta Folkets Hus klockan 16:00.

 

§ 13 Pia Hedberg avslutade mötet med att önska all God Jul och Gott Nytt År.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1501  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN