img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

2019-08-25
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
Av: Rolf Ronestjärna  (2019-09-19)  

Boteåparlamentets styrelsemöte i Sunnersta Folkets Hus

Söndagen den 25 augusti 2019

 

Närvarande: Pia Hedberg, Ingrid Viking, Nicole Pieren-Broekema, Lars Blomén och Rolf Rone­stjärna.

§1 Mötet öppnades.

§2 Dagordningen för mötet godkändes.

§3 Rolf Ronestjärna tog på sig att vara sekreterare för mötet och Lars Blomén valdes till justerare.

§4 Föregående mötesprotokoll, från mötet den 12/5, gicks igenom och godkändes.

§5 Kassörens rapport gicks igenom, med bl a siffror från f d Para skolfond, Boteå Bibliotek och Botebladet. Pia Hedberg meddelade att kommunens verksamhetsbidrag hade inkommit.

§6 Parlamentets olika verksamheter gicks igenom.
- Butiksrådet: Butiksägare Conny Borg har meddelat att Butiksrådets tidigare anordnade lotteri i butiken åter kommer att köras sista lördagen under september-november.
- Hantverksmässan: Höstens Hantverksmässa är planerad till lördagen den 2/11. Rolf Ronestjärna tog på sig att kontakta Marlén Häggblad, som har sagt sig vara villig att organisera mässan efter mässgeneralens Laila Lindholms flytt från bygden. Lars Blomén tog på sig att hjälpa till att ställa i ordning bord etc. inför mässan.
- Hemsidan: Magnus Nordenmark har avsagt sig uppgiften som chefredaktör för bygdens hemsida. Rolf Ronestjärna tar över uppgiften efter honom.
- Hus till salugruppen: Samtal ägde rum om lediga hus i bygden och det konstate­ra­des att projektet Ödehus i Sollefteå har lagt ut en del hus på Boteåbygdens Facebooksida.
§7 Övriga rapporter.
- Pia Hedberg informerade om Bibliotekets författarkväll med Ann Renström i Para Hembygdsgård den 27/8 + berättarkvällen den 30/8.
- Lars Blomén redogjorde för dagsläget hos Byavakten och berättade att det har förekommit en del problem i bygden under sommaren.
- Nicole Pieren-Broekema berättade att sophanteringen vid Gålsjö badplats måste få en lösning. Pia Hedberg tog på sig att kontakta Boteå Utvecklingsgrupp med en förfrågan om BUG möjligen kan ha något förslag om hur detta problem ska lösas. Nicole berättade även att husbilar, under längre perioder, har stått parkerade på stranden vid Gålsjö. Samtal följde på detta om hur man ska kunna få bukt med detta problem inför nästa sommar.
- Nicole redogjorde också för Nationaldagsfirandet på Kalknäs skola och visade upp  en liten bunt med förslagslappar, avseende önskemål när det gäller Boteå, som lagts i den Förslagslåda som Parlamentet haft på sitt visningsbord under firandet. Förslagen är tänkta att publiceras i Botebladet.
§8 Skrivelser.
- För Parlamentets kännedom hade Anders Bodin inkommit med svaret på den skrivelse som han hade skickat till Vägverket avseende brister på väg 794.
§9 Byatinget.
- Beslut togs att hålla Parlamentets årliga Byating lördagen den 19/10 kl 16 i Sunnersta Folkets Hus. Rolf Ronestjärna tog på sig att fixa fram mötesaffischer och  annonsera i Botebladet.
- Pia Hedberg informerade om att Ulrika Bergman avgår som revisor för Parlamentet eftersom hon har gått in som kassör för Boteå Utvecklingsgrupp. Anders Bodin, som stått som ersättare, har tackat ja till att bli ordinarie revisor. Behov av en ny ersättare finns därmed.
§10 Övriga frågor.
- Inga övriga frågor fanns.
§11 Nästa möte.
- Nästa möte, som blir Byatinget, äger rum lördagen den 19/10 kl 16, förutsatt att inget oförutsett dyker upp.

§12 Mötets avslutande.

 

Rolf Ronestjärna, sekreterare                                    Lars Blomén, justerare

 
 
Till sidans topp
6/1801  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN