img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 29 mars 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Lennart Johansson, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Ulf Lhådö, Laila Lindholm, Stefan Andersson, Gerd Öberg, Erik Sundberg, Stig-Göran Lindberg och Maj-Britt Eriksson.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Rolf Ronestjärna.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att det inkommit tre prenumerationer på Botebladet. Det har kommit in 300 kronor från Botebladets bössa på Handlar´n. 6 000 kronor har kommit in via kommunens byapeng. Utgifter har varit tryckning och utskick av Botebladet, ca 4 500 kronor. Olika samarbetspartners och bidragsvägar för Botebladets fortlevnad diskuterades. Just nu finns ansökningar med i olika projektbeskrivningar, men bättre styrning behövs. Erik Sundberg fick i uppdrag att ansöka om pengar hos Boteå med flera församlingars stiftelse. På mötet bestämdes också att Erik Sundberg har mandat att söka andra finasieringsvägar för Botebladet.

 

§ 6 Genomgång av våra verksamheter:

 

Skolan och bygdeutvecklingen: Lennart Johansson berättade att BUG (Boteå Utvecklingsgrupp) fortsätter sitt aktiva arbete med att visa upp hus m m.

 

Rolf Ronestjärna har deltagit i ett telefonmöte om LEADER-projektet. Länsstyrelsen har begärt tydligare målsättningar i projektbeskrivningen. Nytt telefonmöte till veckan och Rolf ska delta även då.

 

BUG:s förslag om skolskjuts för barn, som bor nära kommungränsen, är fortfarande inte slutligt avgjort.

 

Broschyren med information om bygden är tryckt och finns bl a på turistbyrån. Eftersom den trycks i liten upplaga, så är det enkelt att uppdatera den.

 

Botebladet: Deadline för artiklar är den 22 maj.

 

Hus till salu: Listan uppdaterades. Det finns cirka 25 hus till salu.

 

Välkomnande till bygden: För att välkomna nyinflyttade och ”gamla” Botebor bjöd frivilliga på fika lördagen den 28 mars på Sunnersta Folkets Hus. 60-70 personer passade på att bekanta sig med varandra och mingla. De nya fick välkomstinformation. Den kommer även att finnas på Handlar´n för avhämtning för de som inte kunde vara med i lördags. Det var flera som uttryckte önskemål om att aktiviteten skulle upprepas. Behovet av denna typ av mötesplatser finns.

 

Butiksrådet: Önskemål om paketutlämning på Handlar´n har framkommit. Nytt butiksråd är Ulf Lhådö, Richard Strand och Stig-Göran Lindberg. De kommer att jobba med konsumtionsmönster med målsättningen att stärka Handlar´n.

 

§ 7 Övriga rapporter: Macken kanske kommer igång i maj.

 

§ 8 Skrivelser: Inga skrivelser hade kommit in.

 

§ 9 Valet: Alla försöker hitta var sin kandidat att nominera. Det är möjligt att nominera kandidater via Boteåparlamentets brevlåda vid Handlar´n och på annat vis fram till den 15 april. Därefter ordnar Pia Hedberg valsedlar. Ulf Lhådö tar hand om valet vid majbrasan i Undrom, Rolf Ronestjärna och Pia Hedberg står vid majbrasan vid Rixdan och Laila Lundholm tar hand om valet vid Handlar´n den 2 maj. Till valet medtages valurna, block och pennor, verksamhetsberättelse, stadgar och verksamhetsplan.

 

§ 10 Övriga frågor: Inga-Lena Bodin begär ersättning för domänavgiften under 2009. Mötet beslöt att betala kostnaden. Mötet beslöt dessutom att betala 150 kronor i årsavgift till Västernorrlands Landsbygdsråd.

 

§ 11 Kommande möten: Söndagen den 26 april. OBS: Tiden för mötet är flyttad till 16.00.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet        Justeras

 

Rolf Ronestjärna        Märith Löfgren

 
 
Till sidans topp
6/1647  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN