img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 25 sep­tem­ber 2011 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-05-26
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Pia Hedberg, Ulf Lhådö, Ulla Assergård, Stefan Andersson, Märith Löfgren och Kerstin Sjögenbo.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Ulla Assergård.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Ingen rapport från kassören till detta möte. Pia ska kolla vem av revisorerna som har revisionsberättelsen.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Botebladet: Nytt nummer kom nyss ut. Rolf Ronestjärna har undersökt frågan, och utgivningstillstånd för Botebladet behövs. Mötet beslöt att uppdra till Rolf att ansöka om utgivningstillstånd. Mötet beslöt också att utse Rolf Ronestjärna till ansvarig utgivare.

Boteå Båt och Bad: Badbryggorna som slitit sig p.g.a. högt vatten är nu infångade och uppdragna på land.

Hantverksmässa: Kommer att äga rum den 5 november på Sunnersta Folkets Hus mellan klockan 11.00 och 14.00. Hör av er till Laila Lindholm för att boka plats.

Föreningssamverkan: Föreningslivet har hört av sig och vill att möte ordnas för att samverkan ska ske mellan föreningar. I Botebladet och på hemsidan har det inbjudits till möte på Sunnersta Folkets Hus 7 november klockan 19.00

Loppis: Ägde rum på Sunnersta Folkets Hus den 24/9 mellan 11.00 och 14.00. 20 bord och 12-13 utställare. 11-14 är en bra tid och folk kom utspritt under hela tiden. 6:orna stod för gott fika för att samla in pengar till sin klassresa.

 

§ 7 Övriga rapporter: Arbetet med almanackan framskrider. Kerstin berättar att det skett en djupdykning i bildarkivet på vårt länsmuseum och att det finns en del material där. Det behövs fler för arbetet med almanackan och efter Byatinget kommer ytterligare några att väljas in i arbetsgruppen. Pia Hedberg har fått en del foton, dock oklart vilka som är med på bilderna. Dessa lämnas över till Kerstin eller Inga.

 

§ 8 Skrivelser. Ett förslag har kommit in till Boteåparlamentet som rör möjliga finansieringsvägar för att klass F-6 på Kalknässkolan ska kunna få tillgång till ett e-läromedel, Liber Espresso. Pia Hedberg har kollat med en lärare på skolan och intresse finns för att börja med denna typ av läromedel. Det innebär en kostnad på 97 kronor per användare och år och det vore dessutom bra att ha tillgång till en interaktiv tavla. Ulf Lhådö fick i uppdrag att under oktober månad kolla upp om skolan får ta emot och använda sig av t.ex. bygdemedel då sponsring till läromedel av olika slag kan vara restriktivt hanterat i skolvärlden.

 

§ 9 Byating. Äger rum den 30 oktober på Bettans Konferenscenter. Kallelse till mötet har skett i Botebladet och kommer även via hemsidan. Rolf Ronestjärna ska även göra affischer. Pia skriver verksamhetsberättelse och preliminär verksamhetsplan som skickas till Rolf för korrekturläsning. Pia kommer även att fråga om revisorerna ställer upp för omval. Som vanligt bjuds det på smörgåstårta efter mötet.

 

§ 10 Övriga frågor. Föreningsmöte den 7 november klockan 19.00 kommer även att innehålla information om planer på bredbandsuppkoppling i bygden. På www.botea.se kan man anmäla intresse för bredbandsanslutning, (anmälan är inte bindande).

 

§ 11 Kommande möten, Byating den 30/10 samt sista mötet för året 20/11.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1523  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-05-26
Mötesprotok pil2024-04-28
Om Parlament pil2024-03-24
Vallänges f pil2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN