img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 21 april på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Andreas Blomén, Lars Blomén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Ingrid Viking. Dessutom deltog Gun Åslund som adjungerad fram till och med § 6.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelade via mail att 12 prenumerationer har kommit in på Botebladet. Altins Trafik har lämnat bidrag till Botealmanackan. Porto och tryckning för Botebladet har betalts, 4000 kronor. Kakfrossan har sänt in 1174 kronor samt en räkning på 187, Överskottet, 987 kommer att betalas in till Boteå Båt och Bad. Kassören har lämnat in deklarationen och kommer att skicka in en ansökan om "Byapeng" så fort han fått ett ex av årsmötesprotokollet.

 

§ 6 Gun Åslund berättade med stor inlevelse om den resa till Wales som hon och Eskil Åslund varit på under påskveckan. Syftet med resan var att få mer inspiration från dessa trakter om hur man på ett kreativt sätt lyckats utveckla landsbygden genom fårfarmer. Landskapet hålls öppet och detta bidrar förutom med kött, ull och hantverk även med en ökad besöksnäring där vandring, cykling och olika typer av festivaler är inslag. För Boteå's del fortsätter nu funderingarna i trakten om hur en utveckling av gårdarna både på den här sidan och på andra sidan av älven skulle kunna ske. En s.k. "Fårgrupp" har bildats i LRF's regi och det förs diskussioner med kommunen, länsstyrelsen och SV Vuxenskolan. Kanske kan man i framtiden isolera husen med ull från trakten? Eller ha en omsorg, praktikplatser för skolor eller integrationspraktikplatser på fårgårdar? Möjligheterna är många för nya arbetstillfällen och inriktningar.

 

§ 7 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Dubbla årsmöten ägde rum den 16 april för att förändra stadgarna när det gäller bland annat var verksamhetsåret ska brytas. Arbetsmöte på lördag den 27 april med bland annat bokinköp på tapeten.

Föreningssamverkan: Nytt möte om Botefestivalen den 13 maj klockan 19 i möteslokalen vid Handlarn. Efter detta är programmet mer spikat, men lämna redan nu en lucka i era almanackor för den första helgen i juli.

Hemsidan: Mer artiklar är alltid välkommet enligt redaktionsgruppen. Ge förslag!

Hus till salu: Bilder uppdaterade på hemsidan, www.botea.se.

 

§ 8 Övriga rapporter. Ulf Lhådö meddelar att Boteå båt och Bad har en ny styrelse och den 12 maj blir det bryggisättning och städning. Inbjudan att hjälpa till kommer på hemsidan. Lars Blomen berättar att Stortannsjöns fiskeförening är på väg att starta upp på nytt. Laila Lindholm har sålt T-shirtar för 420 kronor totalt på loppisen och kakfrossan.

 

§ 9 Skrivelser. Boteåparlamentet har fått en inbjudan till träff om asylsökande i Sollefteå. Det blir många ledande politiker, tjänstemän och personal från integrationsmyndigheterna som deltar. Plats Hallstaberget den 23 april klockan 18:30-20:00. Eventuella representanter för parlamentet: Rolf Ronestjärna, Lars Blomén och Pia Hedberg.

 

§ 10 valet. Rolf Ronstjärna hade med sig färdiga valaffischer och ser även till att valsedlar blir upptryckta. Vid valurnorna vid Handlarn kommer Erik Hoppe och Ingrid Viking att finnas på fredag 26/4 mellan 16:00 och 18:00, Andreas Blomén och Ingrid Viking kommer att vara där den 27/4 mellan 10 och 15 och stafettpinnen går sedan vidare till Rolf Ronestjärna och Pia Hedberg för den sista valmöjligheten som kommer att bli vid majbrasan på Rixdan i Björkå. Rösta kan de göra som har fyllt 15 år och bor i Boteå gamla kommun. Det är även fritt att lägga till namn själva på valsedeln.

 

§ 11 Kommande möte. 26 maj klockan 16:00 på Sunnersta Folkets Hus.

 

§ 12 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1507  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-03-24
Mötesprotok pil2024-02-25
Om Parlament pil2024-01-21
Vallänges f pil2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN