img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 19 augusti 2012 på Bettans kon­fe­renscen­ter.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Jane Fahlén, Pia Hedberg, Erik Hoppe, Pernilla Landberg, Laila Lindholm, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Kerstin Sjögenbo, Kristina Strand, Erik Sundberg och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll från den 31/5 och den 9/6 godkändes.

 

§ 5 Kassören meddelar att bokslut har utförts och lämnats över till revisorerna. Erik berättade i korta drag om det ekonomiska läget som är fortsatt stabilt.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Har kört igång igen efter sommaruppehållet. Utlåningen har ökat kraftigt under våren.

Botebladet: Rätt fullt redan, med mycket material från Boteåfestivalen. Dessutom kommer ett inslag om Vallängets framtid.

Boteåalmanackan: Kerstin Sjögenbo säger att alla som har bilder gärna får skicka in dem, Laila Lindholm kommer att försöka få fram bilder från skolträdgården från skolan.

Boteå Utvecklingsgrupp/BUG: Nytt möte på gång under augusti.

Butiksråd: Ändring av öppettid på Handlar'n, stänger numera 18 på vardagar.

Föreningssamverkan: Boteåfestivalen under sommaren var väldigt trevlig och bra arrangerad. Alla inblandade får härmed ett stort tack! Med de bidrag som gavs från föreningar som var inblandade och med de avgifter som betalades gick arrangemanget med ett litet plus. De pengar som blev över kommer att användas som en grundplåt för nästa sommars arrangemang. Vilken omfattning Boteåfestivalen kommer att ha nästa år återstår att se efter att utvärdering skett.

Hantverksmässa: Blir den 3 november klockan 11-14. Anmälan till Laila Lindholm.

Hemsidan: Statistik som tagits ut visar att ungefär två tredjedelar av de som besöker www.botea.se är bosatta i andra delar av Sverige än vårt län. Påminnelse igen: lägg ut arrangemang och saker som ni vill sälja eller köpa.

Hus till salu: Gruppen tar nya tag under september.

Välkomnande av nyinflyttande/kakfrossa: Blir till våren.

 

§ 7 Vallänget. Öppet möte på Biblioteket i Björkåbruk den 11/6. Deltog gjorde ett 25-tal anhöriga, anställda, och andra engagerade Boteåbor. En skrivelse till Vård och äldrenämnden har lämnats in efter detta möte tillsammans med protestlistan med ca 450 namn. Skrivelsen finns att hitta på www.botea.se och engagemanget i Vallängets framtid kommer även att beskrivas i Botebladet. Pia Hedberg fick i uppdrag att återigen kontakta ordförande i vård- och äldrenämnden för att höra hur det går med konsekvensanalysen och ärendet.

 

§ 8 Skolan. Kristina Strand har talat med rektorn om behovet av ett möte för att diskutera Kalknäs skolas framtid. Datum bestämdes till den 29/8, tid 18:30 och plats Kalknäs skola. På agendan är prognoser, erfarenheter av att vända trender, och hur kan vi alla hjälpas åt med att marknadsföra bygden och skolan. Rolf bjuder in gästtalare, Laila ordnar med att inbjudan sker via skolan och marknadsför det på hemsidan och de från Boteåparlamentet som kan delta, träffas gärna redan vid 18-tiden.

 

§ 9 Övriga rapporter. Tröjorna har sålt rätt bra. Det finns en hel del kvar, de kommer inte att skyltas lika tydligt under vintern, men kommer att finnas att köpa på Handlar'n samt på Biblioteket. Faktura har inte kommit än, Kristina kontaktar företaget och hör efter vad som hänt.

 

§ 10 Skrivelser. Eleverna på Kalknäs skola vill gärna ha ett bidrag på ca 10 000 kronor för att kunna köpa in ett pingisbord för utomhusbruk. Boteåparlamentet beslöt att bevilja ett bidrag på 12 000 kronor till inköp, samt till inköp av racketar och bollar. Medlen tas ur de gåvomedel som är speciellt avsedda för att användas för barn och ungdomar i Boteå.

 

§ 11 Övriga frågor. Loppis på Sunnersta den 30 september. Älgmiddag planeras på Sunnersta den 27 oktober. Den 28 oktober är det Byating som det kommer att annonseras om i Botebladet. Flera skrivelser med frågor om bland annat vad som låg bakom bytet av domän, ensamrätt för uppdateringar mm har kommit från den tidigare webbredaktören. Beslut i frågan finns att hitta i tidigare protokoll. En Boteåbo har kommit in en fråga om vad som kan göras för att förbättra broarna i trakten. Jane Fahlén och Pernilla Landberg fick i uppdrag att ta reda på läget och prata med t.ex. markägare. Rapport om detta på nästa möte. Det har även kommit en förfrågan om vad som kan göras för att förbättra tryggheten. Kristina Strand fick i uppdrag att diskutera extra turer med Byvakten och Pia Hedberg ringer till Solatum för att diskutera hyresvärdens ansvar.

 

§ 12 Kommande möten. Öppet möte på Kalknäs skola den 29 augusti, ordinarie möte den 30 september och Byating den 28 oktober.

 

§ 13 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare        Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1514  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN