img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 22 november 2009 på Bettans Kon­fe­renscen­ter
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Närvarande: Pia Hedberg, Märith Löfgren, Richard Strand, Rolf Ronestjärna, Svenerik Eriksson, Sahibi .A. Haseeb, Kerstin Sjögenbo, Lars Blomén, Laila Lindholm, Irén Freijs, Ulla Assergård, Jonas Larsson, Andreas Blomén, Fredrik Åslund, Pernilla Landberg . Dessutom deltog Kristina Strand och Birgitta Byman från Boteå Utvecklingsgrupp (BUG).

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat och mötet inleddes med en presentationsrunda.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes

 

§ 3 Till sekreterare för 2 år framåt valdes Märith Löfgren.

 

§ 4 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 5 Protokollet från byatinget lästes igenom och godkändes.

 

§ 6 Kassören meddelade att sedan sist har det inkommit 15 prenumerationer, BUG har deponerat 1 955 kronor och 2 326 kronor har betalts ut för tryckning av Botebladet.

 

§ 7 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

 

Botebladet: Nytt nummer på väg, som vanligt välfyllt. Föreningar och företag från Boteå får annonsera gratis, men ifall de ändå vill bidra till Botebladet eller andra annonsörer deltar så kostar ¼ sida 300 kronor, ½ sida 500 kronor och en hel sida 900 kronor.

 

Hantverksmässan på Sunnersta: Allhelgonahelgen: 23 utställare, ponnyridning utanför och en klass från Kalknäs som sålde fika, sjöng och dansade. Alla hade trevligt och fler försäljare/utställare än dessa ca 25 får inte plats. Inför nästa år övervägs annonsering och att lappar sprids på många fler ställen så fler får upp ögonen för arrangemanget.

 

Välkomnande av nyinflyttade: Under denna punkt ingår arrangemanget ”Kakfrossan” i oktober. Ett annat välkomstarrangemang för både nya och gamla Boteåbor kan även utföras under våren, (efter den 20 mars för att annonsering ska kunna ske i Botebladet).

 

Hemsidan: Är under återuppbyggnad på adress botea.se. Där finns även en länk till Boteåparlamentets sida.

 

Biblioteket: Biblioteksfilialen i Kalknäs skola läggs ner. Efter diverse uppvaktningar och skrivelser så bestämde KUF att ideella krafter i form av ”Bibliotekets vänner” ska få bidrag på 15 000 kronor för att kunna köpa in tex media, (pengarna får dock ej gå till lokalhyra).

 

Ön´s bibliotek har skänkt alla sina böcker till ”Bibliotekets Vänner”och det finns även andra som kommer att skänka böcker till verksamheten.

 

Bibliotekets vänner har nyligen bildats och styrelsen består av Pia Hedberg, (ordförande), Irén Freijs, (sekreterare) Laila Lindholm, (kassör), Cecilia Sundström, Maria Johansson och ersättare Carina Sandvik, Ann-Britt Edfors och Eva-Liisa Victorsson. Just nu är den stora frågan var och till vilket pris som plats kan upplåtas för verksamheten. Även skolbiblioteket måste få plats någonstans men de 72 000 per år som begärs för de lokaler som böckerna finns i just nu finns det ingen finansiering till.

 

Nästa möte för bibliotekets vänner, (även andra intresserade är välkomna) är den 9 december klockan 18.30 på kontoret i Björkåbruk.

 

Mer information och en inbjudan om att stå med på ”tjänstgöringslista” som bokutlånare kommer i Botebladet.

 

Leaderprojektet och Macken: Ansökan om att få medel till en förstudie har lämnats in. Om den beviljas sker arbetet med att ”dammsuga” bygden på utvecklingsideér under vintern-våren 2010.

 

BUG (Boteå Utvecklingsgrupp): Gruppen består av de som vill och kan delta och inför varje möte sätts affischer upp vid Handlarn och på Kalknäs skola, (framöver även anslag på Björkåbruks anslagstavla). Till dem rapporterar man in alla hus som är till salu och även de som kan hyras ut. Just nu finns det ett 20-tal hus på listan. Förra nonnsen på Blocken gav en hel del kontakter och BUG fortsätter sitt fina arbete med att visa trakten för hugade spekulanter.

 

En uppdaterad verksamhetsplan med gruppmedlemmar bifogas.

 

§ 8 Övriga rapporter: Pia Hedberg berättade om traditionen att ha en politikerträff. Mer om detta vid nästa möte.

 

§ 9 Skrivelser: Inbjudan om ”En fest för byn”. Även en skrivelse från ”Hela Sverige ska leva” redovisades.

 

Dag och tid som ovan

 

Vid protokollet                Justeras

 

Märith Löfgren                 Laila Lindholm

 
 
Till sidans topp
6/1640  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN