img
Bo­teå­par­la­men­tets
PRO­TO­KOLL­SAM­LING
logo
Bild: (http://all-free-download.com)
Redaktör: Rolf Ronestjärna

Sön­da­gen den 27 april 2014 på Sun­ners­ta Folkets Hus.
Boteåparlamentets
Protokollsamling
Start­si­dan
Vi står bakom Sol­lef­teå Sjukhus
Alla protokoll:
2024-04-28
2024-03-24
2024-02-25
2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Extra byating
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 Byating
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 Byating
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 Byating
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 Byating
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 Byating
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 Byating
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Extra byating
2017-09-03
2017-10-29 Byating
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 Byating
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 Byating
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Extra
2013-10-27 Byating
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 Byating
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 Byating
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 Byating
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 Byating
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 Byating
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 Byating
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26

Deltagare: Birgitta Byman, Pia Hedberg, Laila Lindholm, Ulf Lhådö, Märith Löfgren, Rolf Ronestjärna, Erik Sundberg och Ingrid Viking.

 

§ 1 Pia Hedberg förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Utdelad dagordning godkändes.

 

§ 3 Till justerare valdes Laila Lindholm.

 

§ 4 Föregående protokoll godkändes.

 

§ 5 Kassören berättade att på gång att betalas just nu är fakturor på hyra av Sunnersta Folkets Hus samt inköp på Handlar'n inför Kakfrossan samt en tryckkostnad för Botebladet. Det är dags att ansöka om Byapeng, (om nu kommunen fortsätter med det), och då behövs underlag. Märith skickar utdrag från Byatinget och Pia skickar verksamhetsplan för 2014 till Erik.

 

§ 6 Genomgång av verksamhetsplan och utförda aktiviteter:

Biblioteket: Författarkväll planeras till 2 juli 18:30. Förmodligen kommer Bo Holberg då. Sommarstängt på biblioteket från veckan efter midsommar till den 12/8 då biblioteket öppnar igen.

Botebladet: Deadline 29 maj

Föreningssamverkan: Strandfest på gång till sommaren och även kubbturnering och fotbollsaktivitet. Skoterklubben, LRF och Undroms IF är engagerade. Det finns i dagläget ingen förening/privatperson som ordnar allsång på stranden vilket tidigare år varit ett uppskattat inslag. Mötet bestämmer att Rolf Ronestjärna går ut med en förfrågan på hemsidan och frågar om det finns någon förening eller några privatpersoner som skulle vilja arrangera det hela.

Hemsidan: Skicka in allt ni kan komma på!

Hus till salu: Arbetsgruppen har träffats och åkt ut och kollat utbudet av hus för att kunna visa upp dem på ett bra sätt. Nytt möte den 8 maj för att planera och fördela arbetet.

Trivselgruppen: Ann- Katrin Tjellén har meddelat via mail att det nog inte blir tid med skylttillverkningen i år. Kanske kan det bli ett vinterprojekt istället.

 

§ 7 Övriga rapporter. Boteå Båt och Bad har fixardag på stranden 10 maj. Alla är hjärtligt välkomna att delta mer information finns på hemsidan www.botea.se

Insamlingskvällen till Blå Bandet med bl.a. Helen Sjöholm på Sunnersta Folkets Hus var ett fantastiskt arrangemang berättade de lyckliga som fått tag på en biljett.

Den 25 maj planeras "Kosläpp" i Grillom och det kommer att gå bussar från ICA Kvantum i Sollefteå för de som känner att de vill åka ut för att titta på de ystra korna

 

Botaton fortsätter att jobba med vad som ska gälla för att lokalerna ska kunna användas av fler föreningar i framtiden.

 

Bostadsbolaget har sålt lägenheterna, (även kallade "pensionärslägenheterna"), i Undrom till ett företag från Småland.

 

§ 8 Skrivelser fanns det inga

 

§ 9 Övriga frågor. Välkomstskylt "Välkommen till Boteå" och placering har varit upp vid många tillfällen tidigare i Boteåparlamentet. Var skyltarna i så fall skulle placeras har hela tiden varit den största stötestenen. Boteå är både ett begrepp, det finns en tidigare kommun, det har funnits en socken, en valkrets, en församling, och numera även en valkrets för val till Boteåparlamentet. Eftersom det aldrig går att få ett klart svar på vad som är "rätt" ställe där Boteå börjar och slutar så kommer välkomstskyltar till Boteå inte att tas upp till diskussion fler gånger i parlamentet. Det är förstås mycket positivt med engagemang och vackra skyltar så alla som vill välkomna människor till vår vackra bygd i form av välkommen till speciella byar eller genom skyltar med formen "Du är nu i Boteå" är förstås välkomna att göra så. Men att välja placering är inget Boteåparlementet kommer att göra. Ifall någon skulle vilja ha sponsring i form av pengar för detta eller någon annan typ av marknadsföring av bygden av Boteåparlamentet så behövs i så fall ett kostnadsförslag och beslut fattas för varje enskilt tillfälle eftersom pengautrymmet som Boteåparlamentet förfogar över är mycket begränsat. Det är viktigt att tänkta på följande råd när det gäller placering: I vägrenen behövs Trafikverkets tillstånd, ska de sitta på andra ställen så måste markägare/fastighetsägare godkänna det. Skyltar på dragkärror som kan flyttas kanske kan vara ett alternativ.

Det blir loppis på Sunnersta Folkets Hus den 27 september.

 

§ 10 Kommande möte: söndagen den 8/6 klockan 16:00 på Sunnersta Foklets Hus. Första mötet efter sommaren blir den 31/8.

 

§ 11 Pia Hedberg avslutade mötet.

 


Justeras

...................
Sekreterare    Justeringsperson

 
 
Till sidans topp
6/1498  
 
 
menyer
Botevy
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe   
  Allt material Copyright © 2011-2024 Boteåparlamentet o/e resp upphovsrättsinnehavare Foto: E Hoppe

Vi använder SSL och IP-nr. Om integritet på botea.se
Facebook
Twitter
Google+
Linkedin
E-post
PARLAMENTET X
Boteå Utvec pilStartsidan
BoteåparlamVi står bako
Leaderprojek pil2024-04-28
Mötesprotok pil2024-03-24
Om Parlament pil2024-02-25
Vallänges f pil2024-01-21
2023-12-19
2023-12-03 Ex
2023-12-03
2023-10-01
2023-10-29 By
2023-08-27
2023-06-04
2023-04-16
2023-03-26
2023-02-26
2023-01-29
2022-11-20
2022-10-30 By
2022-09-25
2022-08-28
2022-05-22
2022-04-24
2022-03-27
2022-02-27
2021-12-05
2021-10-31 By
2021-08-29
2021-05-30
2021-04-25
2021-02-28
2020-10-25 By
2020-01-26
2019-11-24
2019-10-19 By
2019-08-25
2019-05-12
2019-04-28
2019-03-03
2019-02-10
2019-01-27
2018-10-28 By
2018-05-15
2018-08-26
2018-03-18
2018-01-28
2018-01-28 Ex
2017-09-03
2017-10-29 By
2017-05-21
2017-04-22
2017-02-26
2016-10-30
2016-08-21
2016-01-31
2015-11-22
2015-10-25 By
2015-09-27
2015-08-30
2015-05-24
2015-03-29
2015-02-22
2015-01-25
2014-11-23
2014-10-26 By
2014-09-21
2014-08-31
2014-06-08
2014-04-27
2014-03-30
2014-01-26
2013-11-24
2013-11-10 Ex
2013-10-27 By
2013-09-29
2013-08-25
2013-05-26
2013-04-21
2013-03-24
2013-02-17
2013-01-27
2012-11-25
2012-10-28 By
2012-09-30
2012-08-19
2012-06-09
2012-05-20
2012-04-29
2012-03-25
2012-02-26
2012-01-29
2011-11-20
2011-10-30 By
2011-09-25
2011-08-28
2011-05-22
2011-04-17
2011-03-27
2011-02-27
2011-01-30
2010-11-21
2010-10-31 By
2010-10-03
2010-08-29
2010-05-23
2010-04-25
2010-03-28
2010-02-28
2010-01-31
2009-11-22
2009-10-25 By
2009-09-27
2009-08-30
2009-06-07
2009-05-17
2009-04-26
2009-03-29
2009-02-22
2009-01-25
2008-11-23
2008-10-26 By
2008-10-05
2008-08-31
2008-06-01
2008-04-27
2008-03-30
2008-02-24
2008-01-27
2007-11-25
2007-10-28 By
2007-09-30
2007-08-26
2007-05-20
2007-04-22
2007-03-25
2007-02-25
2007-01-28
2006-11-26
FÖRENINGAR
KULTURLAGRET
BOTEÅBYGDEN
BOTEWEBBEN